Nordisk tjenestemannsutveksling

Et skoleeksempel på nordisk samarbeid

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Den nordiske utvekslingsordningen gjør det mulig for ansatte i den statlige forvaltningen med økonomisk støtte fra Nordisk ministerråd å få kjennskap til forholdene i de nordiske nabolandene ved å arbeide en kortere eller lengre periode i en annen nordisk forvaltning.To viktige forutsetninger er at søkeren kan beholde sin lønn i perioden, og at han/hun selv søker en utvekslingsplass i et annet nordisk land (eller flere). Varigheten på stipendperioden er fra 14 dager til 6 måneder.Nordisk ministerråd bidrar med et stipend på 11.000 DKK per måned i utvekslingsperioden. Dessuten godtgjør ministerrådet reiseutgiftene til og fra tjenestestedet. Utvekslingsstipendene fordeles, utbetales og gjennomføres nasjonalt. Søkere bør derfor henvende seg til de nasjonale kontaktpersonene.
Publikasjonsnummer
2017:455