Unge. Sterke. Sårbare.

Rapport fra konferansen “Blir alt bra? Pandemiens konsekvenser for barn og unge i Norden”.

Informasjon

Publish date
Abstract
Hvordan påvirket pandemien livskvaliteten til barn og unge i Norden? Det var temaet for konferansen “Blir alt bra? Pandemiens konsekvenser for barn og unge i Norden” som fant sted i Oslo 10. november 2022. Konferansen ble arrangert av Norges forskningsråd og NordForsk, med støtte fra Kunnskapsdepartementet, og var en del av programmet for Norges formannskap i Nordisk ministerråd.