Innehåll

27.03.19 | Nyhet

Involver udsatte i det sociale arbejde

Når sociale aktører i Norden igangsætter indsatser for udsatte børn, unge og voksne skal det være med udgangspunkt i, hvad brugerne selv efterspørger. Det blev konklusionen på Nordisk Ministerråds social- og sundhedsmøde i Reykjavik. Nu skal værktøjerne hertil findes, lyder det fra soci...

21.01.19 | Nyhet

Ingen i Norden skal føle sig udenfor

Nordisk Råds velfærdsudvalg vil gøre Norden til global foregangsregion for at modvirke udenforskab blandt samfundets udsatte grupper med udgangspunkt i den sociale gennemlysning - Viden der virker i praksis. Målet er, at Norden skal være den mest integrerede region på kloden. Og midlern...

19.01.19 | Information

Nordiskt samarbete om funktionshinder

Nordiskt samarbete om funktionshinder bidrar till inkludering av personer med funktionsnedsättning genom ett starkt kunskapsutbyte och ett nära samarbete i funktionshinderspolitiska frågor. Det finns bland annat ett rådgivande organ och en handlingsplanen som har tre fokusområden: Mänsk...