Innehåll

  Nyheter
  Information
  18.08.22 | Information

  Nordiskt samarbete om funktionshinder

  Nordiskt samarbete om funktionshinder bidrar till inkludering av personer med funktionsnedsättning genom ett starkt kunskapsutbyte och ett nära samarbete i funktionshinderspolitiska frågor. Det finns bland annat ett rådgivande organ och en handlingsplanen som har tre fokusområden: Mänsk...

  Publikationer
  Stödmöjligheter