Innehåll

21.01.19 | Nyhet

Ingen i Norden skal føle sig udenfor

Nordisk Råds velfærdsudvalg vil gøre Norden til global foregangsregion for at modvirke udenforskab blandt samfundets udsatte grupper med udgangspunkt i den sociale gennemlysning - Viden der virker i praksis. Målet er, at Norden skal være den mest integrerede region på kloden. Og midlern...

16.11.18 | Nyhet

Nordisk- europæisk handicapseminar med fokus på brugerinddragelse

Der er europæisk og nordisk enighed om, at mennesker med handicap skal have de samme muligheder som alle andre, og at mennesker med handicap skal være en vigtig part i arbejdet herfor på alle niveauer. Det var hovedkonklusionen blandt nøglepersoner på handicapområdet på seminariet A Reg...

19.01.19 | Information

Nordiskt samarbete om funktionshinder

Nordiskt samarbete om funktionshinder bidrar till inkludering av personer med funktionsnedsättning genom ett starkt kunskapsutbyte och ett nära samarbete i funktionshinderspolitiska frågor. Det finns bland annat ett rådgivande organ och en handlingsplanen som har tre fokusområden: Mänsk...