Helgdagar i Grönland

Et grønlandsk flag blafrer i vinden
Photographer
Malin Corlin
Här hittar du information om helgdagar i Grönland, dagar då butiker håller stängt enligt lagen om öppettider inom detaljhandeln (lukkeloven), lediga dagar enligt kollektivavtal och andra grönländska bemärkelsedagar.

Helgdagarna är nästan desamma i hela Norden. Detsamma gäller flera andra bemärkelsedagar som Grönland har gemensamt med framför allt Danmark. Grönland har inga regler för butikernas öppethållande, som därför kan ha öppet som de vill. Det är dock vanligt att butiker har stängt på helgdagarna under jul och påsk, särskilt i de mindre städerna och bygderna. I de större städerna är det oftast bara de större livsmedelsbutikerna som har öppet på helgdagar.

Helgdagar i Grönland

Anställda på de flesta arbetsplatser är i regel lediga följande helgdagar:

 • 1 januari: nyårsdagen
 • Påsk: skärtorsdagen, långfredagen, påskdagen och annandag påsk. Påskdagen infaller tidigast den 22 mars och senast den 25 april
 • Stora bönedagen: infaller alltid fredagen före fjärde söndagen efter påsk, tidigast den 17 april och senast den 21 maj
 • Kristi himmelsfärdsdag: infaller 40 dagar efter påskdagen, alltid på en torsdag, tidigast den 30 april och senast den 3 juni. Observera att vissa skolor och förskolor (daginstitutioner) är stängda på fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag
 • Pingst: pingstdagen och annandag pingst. Pingstdagen infaller sjunde söndagen efter påsk, tidigast den 10 maj och senast den 13 juni 
 • 25 december: juldagen
 • 26 december: 2. juldagen

Lediga dagar enligt kollektivavtal i Grönland

Vissa dagar som inte är helgdagar kan ge rätt till ledighet. Det beror på om det står i ditt kontrakt, i personalhandboken eller i kollektivavtalet. Dagar som ofta kan vara lediga på arbetsplatser i Grönland är

 • 1 maj: årsdagen för självstyrets införande och internationella arbetardagen (ofta en halv dags ledighet)
 • 21 juni: Ullortuneq (Grönlands nationaldag)
 • 24 december: julafton
 • 31 december: nyårsafton

Andra högtider, flaggdagar och bemärkelsedagar i Grönland

 • 6 januari: mitaarneq (trettondedag jul)
 • 5 februari: Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Marys födelsedag
 • 6 februari: Hennes Kungliga Höghet Prinsessan Maries födelsedag
 • februari/mars: fastlagssöndagen infaller sjunde söndagen före påskdagen, tidigast den 1 februari och senast den 7 mars
 • 23 mars: Nordens dag.
 • 9 april: ockupationen av Danmark
 • 16 april: Hennes Majestät Drottning Margrethes födelsedag
 • 29 april: Hennes Kungliga Höghet Prinsessan Benediktes födelsedag
 • 5 maj: Danmarks befrielse.
 • 26 maj: Hans Kungliga Höghet Kronprins Frederiks födelsedag
 • 1 juni: Barnens dag
 • 5 juni: Danmarks grundlagsdag
 • 7 juni: Hans Kungliga Höghet Prins Joachims födelsedag
 • 15 juni: Valdemarsdagen/återföreningsdagen
 • 23 juni: Sankt Hans aften.
 • 3 juli: Hans Egede-dagen
 • 23 september: Västnordiska dagen
 • 24 oktober: FN-dagen
 • 21 december: vintersolståndet (ullukinneq)

Särskilda grönländska högtidsdagar

Mitaarneq den 6 januari

Mitaarneq betyder ’att klä ut sig och göra miner’ och är en tradition som kan spåras långt tillbaka i inuitkulturen, både i väst- och östgrönländska kulturer. Det finns också jämförbara traditioner bland de nordamerikanska inuitfolken.

Att mitaarneq hålls på trettondagen beror troligen på danska kolonister på 1800-talet, då man i Danmark denna dag hade en tradition där danska pojkar gick på gatorna i lustiga kläder och sjöng psalmer.

 

Barnens dag den 1 juni

Medan många andra länder firar barnens dag på FN:s barnkonventionsdag firas barn fortfarande den 1 juni på Grönland.

Här firas dagen på många sätt och aktiviteterna skiljer sig från stad till stad, likaså från år till år, men en sak är säker – dagen är barnens.

 

Ullortuneq den 21 juni

Grönlands nationaldag är den 21 juni, årets längsta dag. Ordet ullortuneq kan översättas till ’den längsta/största dagen’.

Dagen bestämdes av självstyret 1985, och det var också dagen då självstyrelselagen trädde i kraft 2009.

Själva dagen firas på många olika sätt i alla bosättningar. Många av dem håller en tävling i säljakt, där fångare åker iväg i sina båtar. Den går ut på att vara snabbast tillbaka med en säl.

 

Nyårsafton den 31 december

Nyårsafton firas i stort på samma sätt som i resten av den danska riksgemenskapen.

Men skillnaden är att man på Grönland inte bara skjuter fyrverkerier en gång, vid midnatt, utan man kan räkna med att höra smällar och se himlen lysa upp fyra gånger. Nämligen kl. 20.00 för danskt nyår, kl. 22.00 för färöiskt nyår, kl. 23.00 för östgrönländskt nyår och kl. 24.00 för västgrönländskt nyår. 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.