Guide: Studera i Grönland

Møde for samarbejdsministrene i Grønland, marts 2015
Fotograf
Bodil Tingsby
Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du ska tänka på när du funderar på att studera i Grönland.

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du studera på Grönland på samma villkor som grönländska studenter. Du kan därför söka till en grönländsk läroanstalt, där du kan studera gratis.

Hvor finder du oplysninger om uddannelser i Grønland?

Ansökan och antagning

För att bli antagen till en grönländsk läroanstalt måste du uppfylla de ämnesmässiga kraven. Observera att det kan finnas ett krav på kunskaper i grönländska. Särskilt på yrkesutbildningar sker mycket av undervisningen på grönländska.

Oavsett om du söker till en gymnasieutbildning, yrkesutbildning eller universitetsutbildning bör du kontakta läroanstalten innan du ansöker för att få rätt information.

Hvad er mulighederne for udvekslingsophold i Grønland?

Har du lyst til at læse et enkelt semester i Nuuk, tilbyder Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, studiepladser til gæstestuderende. Her udbydes kurser på dansk, grønlandsk og engelsk. Der optages gæstestuderende fra hele verden, men er du nordisk borger, kan du med fordel søge gennem Erasmus+ eller Nordplus, da du så får fortrinsret til en studieplads. Kontakt din studievejleder på dit studie for at få vejledning.

Grönländskt studiestöd

För att få grönländskt studiestöd gäller särskilda villkor. Du bör vara

  • dansk medborgare
  • bosatt på Grönland
  • inskriven på en utbildning och studera aktivt.

Danska och färöiska studenter uppfyller villkoren om de är bosatta på Grönland och studerar aktivt. Om du inte uppfyller villkoren kan du ansöka om dispens om du kan visa att du har en särskild anknytning till Grönland.

I de flesta fall kan du istället få studiestöd från ditt hemland.

Studielån

Er du studerende på en videregående uddannelse i Grønland, kan du søge om et studielån fra Selvstyret som supplement til din uddannelsesstøtte. Der findes to typer af lån:

  • Semesterlån, som kan optages hvert halve år i forbindelse med semesterstart
  • Engangslån, som kan optages én gang i løbet af din uddannelse.

Hvilke praktiske ting skal du tænke på?

Der er forskellige ting, man skal være opmærksom på ved flytning til Grønland fra et af de andre nordiske lande. Herunder kan man finde en liste over de ting, som det er klogt at huske på. Vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende, og at det er forskelligt, hvilke ting der er relevante for hver enkelt.

Kollegiebolig

Alle grønlandske studiebyer har kollegier til rådighed. Kollegieværelser administreres af den enkelte uddannelsesinstitution.

I Nuuk er de fleste kollegier samlet i Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).

Når du bliver optaget på en uddannelse i Grønland, kan du få vejledning om ansøgning om kollegiebolig hos studieadministrationen på din uddannelsesinstitution.

Social sikring

Når du er flyttet til Grønland og har ladet dig folkeregistrere, er du social sikret i Grønland. Det betyder, at du har adgang til det grønlandske sundhedsvæsen uden at skulle betale.

Skat

Studerende fra Danmark, Færøerne, Island eller Norge, der opholder sig i Grønland i studieøjemed, bliver ikke beskattet i Grønland af beløb, som de modtager til deres underhold, fra disse lande. Hvis du er fra Finland, Sverige eller et andet land, er det en god ide at høre med skattemyndigheden om, hvorvidt din studiestøtte vil blive beskattet.

Godkända studier

Innan du söker till en grönländsk utbildning bör du observera att vissa ämnesutbildningar i Grönland inte är godkända i övriga Norden. Det gäller främst vård- och andra yrkesutbildningar. Därför bör du ta reda på om du kan få arbete i ditt hemland direkt efter avslutad utbildning i Grönland eller om du behöver ytterligare kompetensutveckling/vidareutbildning.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.