Färöiskt ekonomiskt bistånd

City
Photographer
Johnér Masma

Ekonomiskt bistånd på Färöarna

Om du bor på Färöarna och behöver hjälp att försörja dig och inte har några andra möjligheter till självförsörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd (socialhjælp). Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd även om du inte är färöisk (dansk) medborgare. Du måste vistas lagligt på Färöarna för att ha rätt till detta ekonomiska stöd.

Ekonomiskt bistånd är en tillfällig ersättning i situationer där du behöver hjälp för att täcka månatliga utgifter. Ekonomiskt bistånd kan ges i situationer där den sökande inte har tillräckliga medel, inkomster eller rätt till andra ersättningar såsom arbetslöshetsersättning eller sjukpenning.

Vilka allmänna krav ska du uppfylla?

Om du vistas lagligt på Färöarna och inte kan försörja dig kan du ha rätt till bidrag från Almannaverkið, Färöarnas socialförvaltning. Vilka bidrag du kan ha rätt till beror bland annat på din ålder, om du bor ensam eller tillsammans med andra och om du har försörjningsplikt.

För att vara berättigad till ekonomiskt bistånd ska du dessutom uppfylla följande krav:

  • Du har råkat ut för en förändring i din livssituation, såsom sjukdom, arbetslöshet eller uppbrott i ett förhållande.
  • Förändringen i din livssituation har inneburit att du inte kan få ihop det nödvändiga för dig själv eller din familj. Du försörjs inte heller av andra.
  • Ditt behov av försörjning kan inte täckas av egen förmögenhet, andra ersättningar eller andra inkomster, såsom arbetslöshetsersättning eller pension.

Vad finns det för bidrag?

Bidrag enligt den färöiska lagen om ekonomiskt bistånd varierar i storlek beroende på om du har försörjningsplikt för barn under 18 år, om du bor ensam eller tillsammans med andra och om du är över eller under 25 år. Bidrag kan betalas ut till följande grupper av personer:

  • icke-sammanboende försörjare
  • sammanboende försörjare
  • icke-sammanboende, 25 år eller äldre utan försörjningsplikt
  • sammanboende, 25 år eller äldre utan försörjningsplikt
  • person yngre än 25 år som inte bor med en förälder
  • person yngre än 25 år som bor med en förälder.

Vad händer när du har ansökt?

Du ansöker hos Almannaverkið. Almannaverkið bjuder i regel in dig till ett samtal så att ni tillsammans kan se över ditt hjälpbehov.

Kan du få ekonomiskt bistånd utomlands?

Du kan inte få färöiskt ekonomiskt bistånd om du vistas utanför Färöarna. Det finns vissa undantag från detta, till exempel när vistelsen är föranledd av en färöisk myndighet.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.