Børne- og ungeydelse i Norge

Norsk barnetrygd
Her kan du læse om reglerne for at modtage børne- og ungeydelse i Norge.

Alle, som bor i Norge og har børn under 18 år, har ret til børne- og ungeydelse. Der kan under visse omstændigheder også gives børne- og ungeydelse for børn, som er bosat i et andet EØS-land. Det er Arbeids- og velferdsetaten (NAV), som udbetaler børne- og ungeydelsen i Norge.  

Hvad er børne- og ungeydelse?

Børne- og ungeydelsen (barnetrygd) skal bidrage til at dække udgifter i forbindelse med det at have et barn. Ydelsen udbetales månedligt. Du kan få børne- og ungeydelse fra måneden efter, at barnet er født, eller fra måneden efter, at vilkårene er opfyldt, hvis retten til børne- og ungeydelse opstår på et senere tidspunkt. Børne- og ungeydelsen bliver udbetalt til og med måneden før barnet fylder 18 år. Børne- og ungeydelsen udgør et fast beløb hver måned, og du skal ikke betale skat af ydelsen.

   Har du ret til børne- og ungeydelse?

   Forældre eller værger, som har børn under 18 år, der er bosat i Norge, kan få børne- og ungeydelse. Desuden kan adoptivforældre eller andre omsorgspersoner få børne- og ungeydelse, hvis barnet bor fast hos disse i mere end tre måneder. Dette gælder for alle, som bor i Norge, både personer i job, ledige, selvstændigt erhvervsdrivende eller studerende.

   Hvis forældrene ikke bor sammen, men har indgået en aftale om, at barnet bor hos begge forældre, kan børne- og ungeydelsen deles ligeligt mellem forældrene. Hvis du er enlig mor eller enlig far, kan du få forhøjet børne- og ungeydelse, hvis du bor alene med barnet.

   Udenlandske statsborgere kan have ret til børne- og ungeydelse, hvis hele familien bor i Norge og har boet i landet i mindst 12 måneder. Dette gælder alle udenlandske statsborgere, som er bosat i Norge, og som er registreret i folkeregistret, og som har opholdstilladelse eller lovligt ophold på andet grundlag.

   Hvis du er statsborger i et EU-/ EØS-land og arbejder i Norge, kan du have ret til børne- og ungeydelse, selv om du skal bo i Norge i mindre end 12 måneder.

   Hvis du er statsborger i et EØS-land og arbejder i Norge, mens din familie bor i et andet EØS-land, kan du have ret til hel eller delvis børne- ungeydelse fra Norge. Du skal give besked til NAV, hvis den anden forælder begynder eller stopper med at arbejde i et andet EØS-land. Du skal også give besked til NAV, hvis udbetalingen af børne- og ungeydelse i det andet land eller dit arbejdsforhold ændrer sig.

   Har du ret til børne- og ungeydelse fra Norge, hvis du skal opholde dig i eller flytte til et andet land?

   Som hovedregel får du kun børne- og ungeydelse for børn, som bor i Norge, men du kan i visse situationer få børne- og ungeydelse for børn, som er bosat i et andet EØS-land.

   Hvis du skal opholde dig i udlandet og modtager børne- og ungeydelse fra NAV, skal du undersøge, om du kan tage børne- og ungeydelsen med til udlandet. Dette afhænger blandt andet af, hvad du skal lave, og hvor længe du skal opholde dig i udlandet. NAV kan oplyse dig om, hvad der gælder i dit tilfælde.

   Hvordan søger du om børne- og ungeydelse?

   Du skal som hovedregel ikke søge om at modtage børne- og ungeydelse. Hvis barnet er født i Norge, vil moren automatisk modtage børne- og ungeydelse cirka to måneder efter fødslen. I visse tilfælde skal du dog søge om børne- og ungeydelse. Disse tilfælde står beskrevet på NAV's netsted.

   Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

    Du kan kontakte NAV, hvis du har spørgsmål om børne- og ungeydelse.

    Spørg Info Norden

    Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

    OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

    Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.