Graviditet og fødsel i Norge

Graviditet og fødsel i Danmark
Her kan du læse om dine rettigheder ved graviditet og fødsel i Norge.

Graviditet

Hvis du bor i Norge og er social sikret, skal du henvende dig til din egen læge (fastlege) eller til en jordemoder, hvis du bliver gravid. De offentlige sundhedsydelser til gravide er gratis. Tilbuddet om opfølgning i forbindelse med graviditeten er frivillig.

Kontrol under graviditeten

Du får tilbud om kontrolundersøgelser under graviditeten, men du vælger selv om undersøgelserne skal foregå hos jordemoderen på sundhedscentret ("helsestasjonen"), din egen læge eller en privat jordemoder/gynækolog.

Det anbefales, at den første undersøgelse foretages i uge 6-12 hos din egen læge eller jordemoder. Desuden får alle tilbud om én ultralydsscanning omkring uge 18 i graviditeten. Alle prøver og undersøgelser er frivillige, og du har ret til at sige nej til lægens eller jordemoderens forslag. Du kan imidlertid ikke kræve andre eller flere undersøgelser end rutineundersøgelserne.

Arbejde under graviditeten

I Norge begynder kvinders barselsorlov tre uger før termin. Arbejdsmiljøloven pålægger arbejdsgiveren at sørge for den nødvendige tilrettelæggelse af dit arbejde, hvis du er gravid og af sundhedsmæssige årsager ikke kan udføre dine almindelige arbejdsopgaver.

Graviditetsydelse

Graviditetsydelsen gives til raske, gravide kvinder, som ikke kan fortsætte deres arbejde under graviditeten, fordi det kan medføre en risiko for fosteret. For at have ret til graviditetsydelsen skal man være socialt sikret i Norge. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har ansvaret for at udbetale graviditetsydelse.

Fødsel og fødeplads

Der er frit sygehusvalg i Norge, hvilket betyder, at du selv kan vælge, hvor du vil føde, så længe der er tilstrækkelig kapacitet på fødestedet. Du kan tale med jordemoderen eller din egen læge om, hvor du ønsker at føde. Hvis der opstår komplikationer under graviditeten, anbefales det dog, at du føder på et sygehus med tilstrækkelige kompetencer – for eksempel en afdeling for nyfødte. Planlagt hjemmefødsel er ikke en del af det offentlige tilbud i Norge. Alligevel kan kvinder, som ønsker det, føde hjemme med assistance af en jordemoder.

Efter fødslen

Alle nyfødte får tilbud om at blive undersøgt af en læge samt en babyscreening for høretab og en række sygdomme kort tid efter fødslen.

I løbet af barnets første leveår er det sundhedscentrene, som står for opfølgning og kontrol af barnets vægt, udvikling, vaccinationer og sundhed. Dette er et gratis tilbud. Hvis du ikke ved hvilket, sundhedscenter du skal henvende dig til, kan du kontakte din hjemkommune.

Fødselsnummer, navngivning og fødselsattest

Efter fødslen sender sygehuset en fødselsanmeldelse til Skatteetaten, som tildeler barnet et fødselsnummer. Dette sker automatisk.

Skatteetaten sender herefter en forespørgsel til barnets forældre om at give besked om barnets navn. I Norge har man pligt til give besked om barnets navn til Skatteetaten senest seks måneder efter fødslen.

Når barnets navn er registreret hos Skatteetaten, sendes der en fødselsattest til forældrene med posten. Attesten indeholder oplysninger om barnet, hvornår det er født samt eventuelle oplysninger om forældrene.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.