Graviditet og fødsel i Norge

Graviditet og fødsel i Danmark
Her kan du lese om rettighetene dine under svangerskap og fødsel i Norge.

Graviditet

Hvis du bor i Norge og er medlem av folketrygden skal du henvende deg til fastlegen din eller til jordmor på helsestasjon dersom du blir gravid. Helsetilbudet fra det offentlige til gravide er gratis. Tilbudet om oppfølgning i svangerskapet er frivillig.

Svangerskapskontroll

Når du er gravid, får du tilbud om svangerskapskontroll, men du velger selv om du vil gå til en jordmor på helsestasjon, til fastlegen eller til privat jordmor/gynekolog.

Det anbefales å gjennomføre den første kontrollen i uke 6-12 hos fastlege eller jordmor. I tillegg får alle tilbud om én ultralydundersøkelse omkring uke 18 i svangerskapet. Alle prøver og undersøkelser er frivillige, og du har rett til å si nei til det legen eller jordmoren foreslår. Du kan imidlertid ikke kreve andre eller flere undersøkelser enn det som er rutine.

Å jobbe under svangerskapet

I Norge starter gravide permisjonen tre uker før termin. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å sørge for nødvendig tilrettelegging av arbeidet dersom du er gravid og av helsemessige grunner ikke kan utføre dine vanlige arbeidsoppgaver

Svangerskapspenger

Svangerskapspenger gis til friske, gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. For å få rett til svangerskapspenger, må man være medlem av den norske folketrygden. Det er Arbeids- og velferdsetaten, NAV, som er ansvarlig for å utbetale svangerskapspenger.

Fødsel og fødeplass

Det er fritt sykehusvalg i Norge, noe som innebærer at du som gravid selv kan velge hvor du vil føde, så lenge fødestedet har tilstrekkelig kapasitet. Du kan snakke med jordmor eller fastlege om hvor du ønsker å føde. Hvis det er komplikasjoner i svangerskapet rådes du imidlertid til å føde på et sykehus som har tilstrekkelig kompetanse, eksempelvis at det har en nyfødtavdeling. Planlagt hjemmefødsel er ikke en del av det offentlige tilbudet i Norge. Likevel er det mulig for kvinner som ønsker det å føde hjemme med assistanse fra jordmor.

Etter fødselen

Alle nyfødte får tilbud om å bli undersøkt av lege, og får nyfødtscreening for hørselstap og en rekke sykdommer kort tid etter fødselen.

I løpet av barnets første leveår er det helsestasjoner som står for oppfølging og kontroll av barnets vekt og utvikling, vaksinering og helse. Dette er et gratis tilbud. Dersom du ikke vet hvilken helsestasjon du skal henvende deg til, bør du ta kontakt med kommunen du bor i.

Fødselsnummer, navngivning og fødselsattest

Etter at barnet er født sender sykehuset en fødselsmelding til Skatteetaten, som tildeler barnet et fødselsnummer Dette skjer automatisk.

Skatteetaten sender deretter en forespørsel til barnets foreldre om å melde fra om hva barnet skal hete. I Norge har man plikt til å melde fra om barnets navn til Skatteetaten senest seks måneder etter at det er født.

Idet barnets navn er registrert hos Skatteetaten, sendes det en fødselsattest i posten til foreldrene. Denne inneholder opplysninger om barnet og når det er født, samt eventuelle opplysninger om foreldrene

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.