Guide: studere i Island

Mynd af fólki að taka stökkið
Photographer
Norræna félagið
Her kan du finde oplysninger, som kan blive til nytte, hvis du påtænker eller er ved at påbegynde uddannelse i Island.

Kan du studere i Island

De nordiske lande har indgået forskellige fælles aftaler, som sikrer nordiske statsborgere adgang til studier og godkendelse af akademiske grader i alle de nordiske lande. Derudover fungerer forskellige uddannelsesplaner inden for det nordiske samarbejde, som tilbyder studerende i Norden diverse muligheder.

Hvor kan jeg finde oplysninger om studier i Island?

Hvilke adgangskrav gælder for studier i Island?

Grunduddannelse på universitet

De almindelige regler er, at ansøgere, som påbegynder studier på universiteter i Island, skal have bestået studentereksamen eller anden afsluttende eksamen på tredje kompetenceniveau ifølge de fortsættende skoleuddannelsers generelle studieordning, eller en tilsvarende prøve fra en udenlandsk skole. Det enkelte universitet fastsætter sine egne regler vedrørende undtagelser fra disse regler.

Godkendelse af udenlandske akademiske grader i Island

Finansiering af studier i Island

Oplysninger om muligheder vedrørende studielån og studiestøtte for dem, der påtænker studier i Island

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg flytter til Island for at studere?

Der er forskellige ting, man skal være opmærksom på ved flytning til Island fra et af de andre nordiske lande. Herunder kan man finde en liste over de ting, som det er klogt at huske på. Vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende, og at det er forskelligt, hvilke ting der er relevante for hver enkelt.

Kan jeg bruge min uddannelse fra Island i de andre nordiske lande?

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om studier i Island kan fås på Uddannelsesdirektoratets hjemmeside.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.