Information for personer med nedsat funktionsevne, som flytter til Åland

Information för personer med funktionsnedsättning
Her finder du information for personer med nedsat funktionsevne, som planlægger at flytte til Åland.

Åland består af 16 store og små kommuner med forskellige økonomiske forudsætninger. Nogle kommuner har lejligheder til personer med nedsat funktionsevne. Om man får en lejlighed, er meget afhængigt af, hvilken kommune man flytter til, og hvilken lejlighedstype tilflytteren kan bo i. 

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har brug for handicapservice på Åland?

Det nyetablerede Kommunernas socialtjänst (KST) har ansvaret for næsten alle former for social bistand på Åland fra år 2021. Du skal kontakte KST, hvis du skal søge om handicapservice. Du kan ikke søge via kommunerne. På deres side "Funktionsservice" kan du læse om KST's særlige forpligtelser i henhold til handicapserviceloven, samt hvilke ydelser og støtteformer der kan bevilges og andet.

Ålands handikappförbund r.f.

Ålands handikappförbund r.f. er en samarbejdsorganisation for handicap- og patientforeninger på Åland. Forbundets opgaver er blandt andet at overvåge og handle i handicapspørgsmål, oplyse om nedsat funktionsevne, støtte og hjælpe medlemsforeningerne og opretholde et fælles sekretariat. På forbundets netsted finder du links til alle medlemsforeninger på Åland. De har også en personlig repræsentant , som kan vejlede dig. Repræsentanten arbejder for den enkelte borger og er uafhængig af myndigheder og plejepersonale.

Yderligere information

Ålands landskapsregerings sider om nedsat funktionsevne:

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål om handicappedes rettigheder, kan du kontakte Ålands handikappförbund eller KST.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.