Boligsikring på Grønland

Grönland
Fotograf
Mats Holmström/norden.org
Her kan du lese om boligsikring på Grønland og hvilke krav som stilles for å få støtte.

Boligsikring er et tilskudd til husleien til leiere. Du må altså bo i leiebolig for å være berettiget til boligsikring. I tillegg er boligsikringen avhengig av husstandens inntekt samt antallet barn i boligen.

Har du rett til boligsikring?

Det er en rekke betingelser for å oppnå rett til grønlandsk boligsikring:

  • Husstandens samlede inntekt må ikke overstige et bestemt beløp fastsatt av Inatsisartut
  • Det kan høyst være ett rom mer boligen enn det er personer i husstanden. Dette fravikes imidlertid i 6 måneder i forbindelse med dødsfall eller andre sosiale endringer, som for eksempel skilsmisse.

Flytter du til en annen leiebolig, må du søke om boligsikring på nytt.

Hvor mye har du rett til?

Det avhenger av inntektsgrunnlaget, antallet barn i boligen samt størrelsen på husleien. På Sullissivik (borgerservice) kan du beregne om du har rett til boligsikring, og i så fall hvor mye.

Hvordan søker du?

Du må søke boligsikring hos kommunen du bor i. Du må ta med deg:

  • En utfylt søknad om boligsikring
  • Leiekontrakten
  • Folkeregisterattest, bostedsattest eller flyttemeldingspapirer
  • Lønnsslipper for de siste tre månedene, dvs. tre lønnsslipper hvis du får månedslønn, og seks lønnsslipper hvis du får lønn hver 14. dag.
  • Ev. skilsmisse- eller separasjonspapirer
  • Ev. lærlingkontrakt eller elevbekreftelse fra utdanningen din

Du kan også søke om boligsikring online på Sullissivik.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.