Godkjenning av eksamener og kvalifikasjoner på Island

Viðurkenning á prófum á Íslandi
Noen ganger må man søke om godkjenning av en utdanning eller av kvalifikasjoner i forbindelse med arbeid eller studier. Her finner du informasjon om godkjenning av akademisk utdanning og kvalifikasjoner.

Godkjenning av akademisk utdanning

Det islandske NARIC/ENIC-kontoret administrerer godkjenning av akademisk utdanning. Kontoret drives av Islands Universitet, men betjener alle de høyere utdanningene på Island.

Kontoret beslutter ikke om en utdanning skal godkjennes eller ikke, men gir veiledning og råd om dette. Kontoret har til oppgave å uttale seg om godkjenning av eksamener ut fra de retningslinjene som brukes i nettverkssamarbeidet NARIC og ENIC samt å gi opplysninger til enkeltpersoner, universiteter og andre interessenter om akademiske grader, ulike lands utdanningssystemer og metoder for ekvivalering.

Godkjenning av kvalifikasjoner

Godkjenning av kvalifikasjoner skjer i fagdepartementene under overoppsyn av Utdanningsdepartementet. Det er derfor Helsedepartementet som tar seg av godkjenningen for arbeid i helsesektoren og Industridepartementet som tar seg av godkjenningen for arbeid i industrien.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.