Guide: flytte fra Færøyene

Flytte fra Færøerne til udlandet
Her kan du lese om hva du må være oppmerksom på når du skal flytte fra Færøyene.

Hvor skal jeg melde flytting når jeg flytter fra Færøyene?

Flytting skal meldes til kommunen du flytter til. Flytter du til et annet nordisk land, skal du registrere deg som flyttet fra Færøyene hvis den nye kommunen i landet du flytter til, stiller krav om at du skal registreres hos dem.

Du må være registrert i kommunen du flytter til i det nye nordiske landet, før den færøyske kommunen du flytter fra, kan registrere deg som fraflyttet.

Hvis du flytter til et land utenfor Norden i en periode som er kortere enn 6 måneder, kan du fortsatt være registrert på Færøyene. Varer oppholdet lenger enn 6 måneder, må du melde flytting hos kommunen du flytter fra på Færøyene.

Hvis en utlending reiser fra Færøyene

Kommer du fra et nordisk land og bor på Færøyene, har du automatisk oppholdsrett.

Men her er reglene annerledes for borgere fra land utenfor Norden som flytter fra Færøyene igjen.

Som utlending fra et land utenfor Norden kan du miste oppholdstillatelsen hvis du reiser fra Færøyene i lengre tid eller forlater den færøyske boligen din. Det gjelder også selv om du har tidsuavgrenset oppholdstillatelse.

Bortfaller oppholdstillatelsen, kan du risikere å ikke kunne vende tilbake til Færøyene igjen.

Har du som utlending bodd lovlig på Færøyene i under to år, kan du oppholde deg utenfor Færøyene i opptil 6 måneder.

Har du bodd lovlig på Færøyene i over to år, og har du oppholdstillatelse som kan gjøres permanent, kan du oppholde utenfor Færøyene i opptil 12 måneder.

Hvis disse tidsbegrensningene overskrides, bortfaller oppholdstillatelsen din.

Opphold i utlandet på grunn av verneplikt eller tilsvarende tjeneste teller ikke med.

Opphold på Grønland eller i Danmark regnes som opphold i utlandet.

Du kan søke om dispensasjon fra bortfall av oppholdstillatelse.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.