Guide: Flytta från Färöarna

Flytte fra Færøerne til udlandet
Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du ska flytta från Färöarna.

Var ska du anmäla flytt när du flyttar från Färöarna?

Flytt ska anmälas till kommunen du flyttar till. Om du flyttar till ett annat nordiskt land ska du registrera dig som utflyttad från Färöarna om din kommun i det nya hemlandet kräver att du ska vara folkbokförd hos dem.

Du ska vara folkbokförd i din kommun i det nya nordiska landet innan din färöiska kommun kan registrera sig som utflyttad.

Om du flyttar till ett land utanför Norden och stannar där i mindre än sex månader kan du fortsätta att vara folkbokförd på Färöarna. Om din vistelse utomlands varar längre än sex månader ska du anmäla flytt till den färöiska kommun du flyttar från.

Om du är utländsk medborgare och flyttar från Färöarna

Om du kommer från ett nordiskt land och bor på Färöarna har du automatiskt uppehållsrätt. 

Men om du är medborgare i ett land utanför Norden och flyttar från Färöarna gäller andra regler.

Då kan ditt uppehållstillstånd återkallas om du flyttar från Färöarna eller är borta från landet under en längre tid. Det gäller även om du har permanent uppehållstillstånd.

Om ditt uppehållstillstånd återkallas riskerar du att inte kunna återvända till Färöarna.

Om du som utländsk medborgare har bott lagligt på Färöarna i mindre än två år kan du vistas utanför Färöarna i upp till 6 månader.

Om du har bott lagligt på Färöarna i över två år och har uppehållstillstånd som kan göras permanent kan du vistas utanför Färöarna i upp till 12 månader.

Om du vistas utomlands längre återkallas ditt uppehållstilstånd.

Värnplikt eller vapenfri tjänst utomlands räknas inte som frånvaro.

Vistelse på Grönland och i Danmark räknas som utlandsvistelse.

Du kan ansöka om dispens från dessa regler gällande uppehållstillstånd.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.