Import av kjøretøy til Island

Innflutningur bifreiða til Íslands
Her kan du finne generelle opplysninger om import av kjøretøy til Island.

Import av kjøretøy

Når man flytter til Island, regnes det med at det ikke går mer enn 30 dager mellom at eieren og kjøretøyet ankommer landet.  Tolldirektøren utsteder kjøretillatelse for en måned, og i løpet av den perioden må man få ordnet med registrering av bilen hos Trafikkstasjonen.

De som planlegger å oppholde seg på Island i ett år eller mindre på grunn av arbeid eller turistopphold, kan under visse forutsetninger lovlig ta med seg kjøretøy som er registrerte i utlandet, uten å betale importavgift.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • De som er bosatt/har folkeregistrert adresse på Island har ikke lov til å midlertidig importere kjøretøy med utenlandsk registreringsskilt til Island.
  • De som er bosatt utenlands og ikke har folkeregistrert adresse på Island, har lov til å importere kjøretøy med utenlandsk registreringsskilt. Hvis du registrerer deg i det islandske folkeregisteret innen 12 måneder etter ankomst, må du tollklarere kjøretøyet eller sende det ut av landet før du registrerer deg.
  • Du kan importere kjøretøy med islandske registreringsskilt tilbake til Island uten å betale importavgifter, så lenge du ikke fikk avgiften refundert da du flyttet kjøretøyet ut av landet eller det har blitt gjort forandringer på kjøretøyet.

Samferdselskontoret har ansvar for å utstede islandske registreringsnummer. Tolldirektoratet beregner andre avgifter knyttet til kjøretøyet. Nærmere opplysninger er å finne på Tolldirektoratets nettside og på veimyndighetenes nettside.

Mer informasjon

Ytterligere informasjon kan fås fra Tolldirektoratet, både via deres hjemmeside og på telefon +354 4421000.

Kontakt med myndigheter på området
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.