Arbeide utenlands, men med bosted på Færøyene

Arbejde udenlands, men bosiddende på Færøerne
Her er en beskrivelse av hvordan du skal forholde deg til dine sosiale rettigheter og plikter hvis du jobber utenlands, men har bosted på Færøyene.

Reiser du fra Færøyene til et annet nordisk land utenfor Riksfellesskapet for å jobbe uten å melde adresseendring, skal du i utgangspunktet betale avgift til de sosiale ordningene i landet der du jobber. Men du kan også slippe å betale disse avgiftene, forutsatt at du er sosialforsikret i hjemlandet.

Ønsker du å være fritatt for avgiftene i utlandet, bør du henvende deg til Almannaverkið og få utlevert et spørreskjema som du må fylle ut og levere til institusjonen igjen. Almannaverkið sørger så for å sende en blankett som heter N 101 FO til relevant myndighet i utlandet. Denne blanketten er samtidig et bevis på at du er omfattet av lovgivningen på Færøyene.

Når Almannaverkið får svar fra utlandet på din N 101 FO, informeres de aktuelle institusjonene på Færøyene om det, slik at de kan innkreve lovbestemte avgifter

Færøysk arbeidsgiver som har arbeidsoppgaver i utlandet som blir utført av arbeidstakere som har bosted på Færøyene, bør få avklart dette før arbeidstakeren drar til utlandet.

Velger du å være forsikret i trygdeordningene i arbeidslandet, har du visse rettigheter der, men velger du å søke om unntak fra å betale til ordningerne i arbeidslandet, frasier du deg samtidig disse rettighetene.

Skifter du arbeidsgiver, men arbeider fortsatt i utlandet og bor på Færøyene, må du henvende deg til Almannaverkið og søke på nytt hvis du ønsker å være omfattet av færøysk lovgivning.

Spørreskjema for å jobbe utenlands finnes på hjemmesiden til Almannaverkið.

Flytter du bopel og adresse til et annet nordisk land samtidig som du skal jobbe der, har du plikt til å betale til ordningene i landet du flytter til.

Ovennevnte rettigheter er i henhold til Nordisk konvensjon om trygd / EØS-forordning 1408/71 og er gjeldende for alle de nordiske landene unntatt landene innenfor riksfellesskapet Færøyene, Danmark og Grønland.

 

Jobbe i Danmark med bosted på Færøyene

Hvis du jobber i Danmark og har bosted på Færøyene, er hovedregelen fortsatt at du betaler til a-kassen i landet du jobber i, det vil i dette tilfellet si at du betaler til den danske a-kassen. Dette gjelder også for færinger som seiler under DIS.

Hvis du blir arbeidsledig, må du imidlertid søke om arbeidsledighetsstøtte i landet der du bor. Det vil for deg som har bosted på Færøyene, si at du må søke arbeidsledighetsstøtte fra ALS. Du må i så fall be din danske A-kasse om et såkalt N/E 301 (PdU1), som du så leverer til ALS på Færøyene.

 

Jobbe på Grønland med bosted på Færøyene

På Grønland finnes det ikke arbeidsledighetskasser.

Færinger som jobber på Grønland og har bosted på Færøyene, har imidlertid mulighet for å tegne en frivillig arbeidsløshetsforsikring. Rett til utbetaling inntreffer først et år etter at den frivillige forsikringen trer i kraft.

Spør på ALS om inn- og utbetaling og annen informasjon.

 

 

 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.