Reise med hund eller katt til Danmark

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands
Hvis du tar med deg en hund, katt, ilder eller annet kjæledyr til Danmark, er det noen regler du må overholde. Dyret må som regel vaksineres, merkes og ha et spesielt pass. Hvis du reiser med hund, må du være oppmerksom på at enkelte hunderaser er forbudt i Danmark, og at alle hundeeiere i Danmark må ha hundeansvarsforsikring.

Når du reiser til Danmark med et kjæledyr, må du overholde en rekke regler. Reglene kan være ulike avhengig av hvilket land du reiser fra, og hvor gammelt kjæledyret er. Reglene gjelder både for deg som skal på ferie og deg som skal flytte til Danmark, for deg som kommer tilbake til Danmark etter å ha vært på ferie i utlandet, og for deg som har kjøpt et kjæledyr i utlandet og vil ha det med hjem til Danmark.

Vaksinasjon, identitetsmerking og pass når du reiser med kjæledyr til Danmark

Du kan ta med deg din egen hund, katt eller ilder i ikke-kommersielt øyemed fra et EU-land, Norge eller Island til Danmark, hvis følgende krav er oppfylt:

  • Du må selv reise sammen med dyret. I visse tilfeller kan du gi fullmakt til at en venn eller et familiemedlem kan reise med dyret. 
  • Dyret må være identitetsmerket med mikrochip. Dyr som er merket med lett leselig tatovering før 3. juli 2011, kan imidlertid få utstedt pass.
  • Dyret må ha et EU-kjæledyrpass, utstedt av en autorisert dyrlege.
  • Dyret må ha gyldig rabiesvaksine. Vaksineringen må være foretatt minst 21 dager før avreisen til Danmark.

Du kan lese mer hos Fødevarestyrelsen. Her finner du blant annet reglene for kommersiell transport av dyr og reglene for innførsel av uvaksinerte valper og kattunger.

Når du kommer til Danmark med hund, katt eller ilder

Hvis du reiser til Danmark med hund, katt eller ilder fra et annet EU-land, Norge eller Island og dyret ikke har oppholdt seg utenfor disse landene, kan du fritt reise inn i landet. Det er ikke nødvendig å melde fra om dyret ved grensen. Du må imidlertid alltid kunne vise nødvendige papirer og dokumentere at dyret har kommet lovlig inn i landet.

Er du i tvil, kan du kontakte Fødevarestyrelsen.

Hunde- og katteregister i Danmark

I Danmark er det lovpålagt å registrere hunder, men ikke katter.

Dansk Hunderegister

I Danmark skal alle hunder registreres i Dansk Hunderegister. Dette kan skje via chipnummer eller øretatovering. Merking og registrering skal skje før hunden er åtte uker gammel.

Det er også lovpålagt for danske hunder å bære hundetegn med eierens navn og adresse. Dansk Hunderegister anbefaler også at du oppgir telefonnummer.

Du kan lese mer på Dansk hunderegisters hjemmeside.

Det Danske Katteregister

Det er ikke lovpålagt å registrere katter i Danmark, men det er mulig å gjøre det hos Det Danske Katteregister, som er en selvstendig forening stiftet av Den Danske Dyrlægeforening, Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation, Dyrenes Beskyttelse, Dyrefondet, Felis Danica og Kattens Værn.

Ansvarsforsikring til hunder i Danmark

Hvis du er hundeeier, må du ha en hundeansvarsforsikring. Dette gjelder også under korte opphold, for eksempel på fritidsreiser. Forsikringen skal dekke situasjoner der hunden forvolder skade på personer eller ting. Du kan lese mer om hundeforsikring på Forsikringsguiden. Kravene til forsikringen finnes i “Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af hunde”.

Hvis du er i tvil om ansvarsforsikringen din dekker skader forvoldt av hunden din under opphold i Danmark, bør du kontakte forsikringsselskapet ditt.

Forbudte hunderaser i Danmark

I Danmark er visse hunderaser forbudt. Du kan få nærmere informasjon om hvilke raser det dreier seg om, hos Fødevarestyrelsen.

Forbudet gjelder en rekke hunderaser og krysninger av disse. Det betyr at det er forbudt for privatpersoner, inklusive turister, å ta med de forbudte hundene på for eksempel et ferieopphold i Danmark. Dessuten er det forbudt å innføre disse hunderasene, også krysninger, til Danmark i næringsøyemed.

Reise med dyr til og fra Bornholm via Sverige

Hvis du har med kjæledyr på reiser gjennom Sverige mellom Bornholm og resten av Danmark, må dyret oppfylle de samme reglene som hvis du reiste med det til Sverige. 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.