Studentboliger og studenthjem i Sverige

Studieboliger og kollegier i Sverige
Hvordan finner du en studentbolig i Sverige? Hva er husleien, og hvor stiller du deg i kø? Her kan du lese om svenske studentboliger og bostøtte til studenter.

Hvis du vil ta en hel utdanning eller studere et semester i Sverige, må du sikkert selv finne et sted å bo mens du studerer i utlandet.

Her finner du informasjon om studentboliger i Sverige, men husk at det også finnes grupper og fellesskap på sosiale medier for studenter som i likhet med deg studerer i utlandet. Gjennom disse kan du finne boligoppslag fra andre studenter som framleier leiligheter eller leter etter noen å dele leilighet med.

Hva slags studentboliger finnes det i Sverige?

I Sverige finnes det tre forskjellige typer studentboliger: studenthybler (korridorrum), ettromsleiligheter (studentettor) og leiligheter (lägenheter).

  • En studenthybeler et separat rom med eget bad og felles kjøkken og fellesrom som du deler med de andre som bor på samme gang. Noen ganger deler du også bad med andre. Det er bare tillatt å bo alene på en studenthybel, og du betaler som regel bare husleie de ni månedene i året du faktisk studerer.
  • En ettromsleilighet (en studentetta) er en liten leilighet med eget bad og kjøkken eller tekjøkken. Den er som regel på mellom 20 og 30 kvadratmeter og er beregnet på at du bor der alene, men det er tillatt for to personer å bo der sammen.
  • En studentleilighet kan variere i størrelse og ha flere rom og har både kjøkken og bad.
    Det kan være vanskelig å skille en studentleilighet fra en vanlig leilighet, men de er ofte innrettet med henblikk på at to venner eller et par kan dele en leilighet. Det er bare den av dere som er student og står på kontrakten, som står for vedlikeholdet av ​​leiligheten og husleiebetalingene.

Hvilke andre bomuligheter er det i Sverige?

Noen studiebyer har boliggaranti (bostadsgaranti), men i mange populære studiebyer kan det være vanskelig å finne bolig. Det kan derfor være verdt å vurdere om du vil framleie eller leie et rom hos noen mens du venter på mer permanent bolig.

Som student i Sverige kan du også velge å lete etter en vanlig leilighet (hyresrätt) eller kjøpe en leilighet (bostadsrätt) på boligmarkedet.

Hvis du er interessert i å leie bolig når du studerer i Sverige, bør du kontakte kommunen der du studerer, for å få informasjon om hvordan du blir oppført på de kommunale ventelistene.

Det kan være vanskelig å få leid en bolig i de større byene i Sverige. Derfor bør du også undersøke hva som finnes på det private leiemarkedet i din kommune, og gå inn på noen av de private boligportalene.

I Sverige er det veldig vanlig å inngå en avtale om framleie (andrahandskontrakt), ettersom det er vanskelig å finne en leiebolig. Framleie innebærer at du ikke har eiendomsrett til leiligheten, og at du leier den av den primære leietakeren, ikke eieren av eiendommen.

Du kan lese mer om hva du bør tenke på med hensyn til kontrakter og hvilke rettigheter du har, på Info Nordens side om Bolig i Sverige under avsnittet Leiebolig.

Hyresgästföreningen er en medlemsorganisasjon for leietakere i Sverige. Som medlem kan du få støtte hvis det for eksempel oppstår problemer med utleieren.

Du kan søke etter en bolig i Sverige på det svenske nettstedet Blocket.

Hvordan melder jeg meg til en boligkø til en studentbolig i Sverige?

Utdanningsinstitusjonene stiller som regel ikke boliger til rådighet. Dette området ivaretas av forskjellige boligselskaper.

De fleste studentboligselskaper har sin egen kø eller bruker det lokale boligselskapet til å plassere sine studentboliger. Hver boligforening har sine egne regler for ventelister og utleie, og derfor er det ofte flere forskjellige ventelister i de største studiebyene.

Der er altså ikke en nasjonal felles kø til studentboliger i Sverige, og det er ikke mulig å overføre ansiennitet fra én boligforening eller by til en annen.

Du kan få flere opplysninger om hvordan du søker om en studentbolig, hvis du går inn på boligselskapets nettsted i den eller de byene i Sverige du er interessert i å studere i.

Det kan være vanskelig å finne en studentbolig i begynnelsen av et semester. Hvis du ikke vet hvor du skal studere, kan du i mange tilfeller stå i kø flere steder på samme tid, så kontakt så mange av boligselskapene som mulig.

På grunn av den lave husleien, og fordi det ofte er vanskelig å finne en leilighet, er det vanligvis lange ventelister på studenthybler i de større byene. Derfor er det en god idé å sette seg på venteliste for hybel på studenthjem så tidlig som mulig.

Hvilke krav stilles for å få en studentbolig i Sverige?

Du må være student for å få lov til å bo i en studentbolig i Sverige. Det betyr at du må være tatt opp på en utdanning etter videregående skole, og at utdanningen skal være berettiget til studiestøtte.

For å kunne bli boende i en studentbolig i Sverige må du gjennomføre ett visst antall studiepoeng per semester. Du må kontakte boligforeningen din for å få informasjon om hva som gjelder hos dem.

Som regel er ph.d.-studerende og gjesteforskere velkomne til å søke studentboliger i Sverige.

Kan du bo i en studentbolig uten å studere i Sverige?

Du må være student for å kunne få kontrakt for en studentbolig i Sverige. Hvis du ikke skal studere mer, må du flytte ut av studentboligen.

Som regel er kontrakten på ubestemt tid, og det er ofte mulig å bli i boligen i opptil et år etter avsluttet utdanning.

Hva betaler studenter i husleie i Sverige?

De fleste studenter får utdanningsstøtte fra hjemlandet når de studerer i Sverige, og de finansierer boligen sin på den måten. Mange studenter i Sverige har også deltidsjobb ved siden av studiene.

Husleien varierer etter størrelse, standard og beliggenhet. Det er dyrere å bo og betale husleie i de større byene i Sverige.

Kan studenter søke bostøtte i Sverige?

Som student i Sverige kan du ha rett til bostøtte (bostadsbidrag) fra Försäkringskassan.

Bostøtten er basert på den inntekten og husleien du angir når du søker om støtten. Hvis du tjener mer enn ventet, kan du bli nødt til å betale tilbake penger.

Er du internasjonal student og søker bolig i Sverige?

Hvis du er internasjonal student, bør du ta kontakt med utdanningsinstitusjonen for å høre om de kan tilby bolig. I noen tilfeller reserverer utdanningsinstitusjonene et antall boliger til internasjonale studenter, som utvekslingsstudenter og free-movers.

Studenter fra land utenfor Schengen-området må ha oppholdstillatelse før de kommer til Sverige. Noen ganger må du vise fram en kopi av oppholdstillatelsen for å kunne registrere deg hos et boligselskap for studenter, mens det i andre tilfeller ikke er nødvendig.

Noen selskaper krever at du må ha en opptaksbekreftelse fra universitetet ditt før du kan skrive deg opp i boligkøen.

Tips for studenter med funksjonsnedsettelse i Sverige

Hvis du har nedsatt funksjonsevne og vil studere i Sverige, kan du lese mer om hvilken støtte du kan få i Sverige, på siden Studera med funktionshinder.

Kontakt organisasjon
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.