Studentboliger og studenthjem i Sverige

Studieboliger og kollegier i Sverige
Les om studentboliger og bostøtte til studenter i Sverige.

Studentbolig

Hvis du skal flytte til Sverige for å studere, kan du velge å lete etter en hyresrätt eller en bostadsrätt på boligmarkedet.

Men studenter velger ofte å søke om plass på et studenthjem (studentkorridor) eller i en studentbolig (studentbostad).

Det er som regel billigere å bo på studenthjem enn i leilighet, men plassen er naturligvis tilsvarende mindre. Hvis du bor på studenthjem i Sverige, betaler du som regel husleie bare i de ni månedene du faktisk studerer.

På grunn av den lave husleien, og fordi det ofte er vanskelig å finne en leilighet, er det vanligvis lange ventelister på studenthybler i de større byene. Derfor er det en god idé å sette seg på venteliste for hybel på studenthjem så tidlig som mulig.

Hvis du vil sette deg på venteliste for en studenthybel, kan du kontakte studenthjemmet eller studieveiledningen ved utdanningsinstitusjonen der du skal studere.

Utdanningsinstitusjonene stiller som regel ikke boliger til rådighet. Dette ivaretas derimot av forskjellige boligforeninger. Hver boligforening har sine egne regler for ventelister og utleie, og derfor er det ofte flere forskjellige ventelister i de største studiebyene. Det er derfor heller ikke mulig å overføre ansiennitet fra én boligforening eller by til en annen.

Hvis du ønsker informasjon om hvilke foreninger som tilbyr studentboliger, eller vil søke studentbolig i forskjellige byer, kan du gå inn på sokstudentbostad. Du kan også gå inn på de forskjellige utdanningsinstitusjonenes nettsteder for å få informasjon om studentboliger på det aktuelle stedet.

Du kan lese mer om hva du bør tenke på med hensyn til kontrakter og hvilke rettigheter du har, på Info Nordens side om Bolig i Sverige under avsnittet Leiebolig. Du kan også lese mer på siden Om boende.

Hyresgästföreningen er en medlemsorganisasjon for leietakere. Som medlem kan du få støtte hvis det for eksempel oppstår problemer med utleieren.

Andre bomuligheter

Hvis du er interessert i å leie bolig når du studerer i Sverige, bør du kontakte kommunen der du studerer, for å få informasjon om hvordan du blir oppført på de kommunale ventelistene.

Det kan være vanskelig å få leid en bolig i de større byene i Sverige. Derfor bør du også undersøke hva som finnes på det private leiemarkedet i din kommune, og gå inn på noen av de private boligportalene.

I Sverige er det veldig vanlig å inngå en avtale om framleie (andrahandskontrakt), ettersom det er vanskelig å finne en leiebolig. Framleie innebærer at du ikke har eiendomsrett til leiligheten, og at du leier den av den primære leietakeren, ikke eieren av eiendommen.

Internasjonale studenter

Hvis du er internasjonal student, bør du ta kontakt med utdanningsinstitusjonen for å høre om de kan tilby bolig. I noen tilfeller er noen boliger reservert for internasjonale studenter.

Bostøtte til studenter

Som student i Sverige kan du ha rett til bostøtte (bostadsbidrag) fra Försäkringskassan. Bostøtten er basert på den inntekten og husleien du angir når du søker om støtten. Hvis du tjener mer enn ventet, kan du bli nødt til å betale tilbake penger.

Studenter med funksjonshindre

Hvis du har nedsatt funksjonsevne, kan du lese mer om hvilken støtte du kan få, på siden Studera med funktionshinder.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.