Privatøkonomi

Her finner du informasjon om bank og kjøp av varer og tjenester.

Hus og nøgler

Sosialhjelp i Sverige

Skat i Sverige

Skatt i Sverige

Køb af varer og tjenester i Sverige

Kjøp av varer og tjenester i Sverige

Private forsikringer i Sverige

Private forsikringer i Sverige

Bank i Sverige

Bank i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.