Høyere utdanning

Her finner du informasjon om høyere utdanning og hvordan du kan søke opptak.

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Karakterskalaen i det svenske uddannelsessystem

Karakterskalaen i det svenske utdanningssystemet

Studerende ved European Humanities University (EHU)

Flytte til Sverige for å studere

Lærer med elever ved computer

Godkjenning av utenlandske utdanninger i Sverige

Sygesikring for studerende i Sverige

Sykeforsikring for studenter i Sverige

Studieboliger og kollegier i Sverige

Studentboliger og studenthjem i Sverige

Kørestolsymbol på grå væg

Støtte til hjelpemidler i Sverige

Svensk uddannelsesstøtte

Svensk utdanningsstøtte

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.