Høyere utdanning

Her finner du informasjon om høyere utdanning og hvordan du kan søke opptak.

Studerende på bibliotek

Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

Kørestolsymbol på grå væg

Støtte til hjelpemidler i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Karakterskalaen i det svenske uddannelsessystem

Karakterskalaen i det svenske utdanningssystemet

Studerende ved European Humanities University (EHU)

Flytte til Sverige for å studere

Lærer med elever ved computer

Godkjenning av utenlandske utdanninger i Sverige

Studerende på et bibliotek

Høyere utdanning i Sverige

Svensk uddannelsesstøtte

Svensk utdanningsstøtte

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.