Bolig

Her finner du informasjon om å finne bolig og bostøtte.

Bolig i Sverige

Bolig i Sverige

Boligstøtte i Sverige

Bostøtte i Sverige

Toldregler i Sverige

Tollregler i Sverige

Folkeregistrering i Sverige

Folkeregistrering i Sverige

Studieboliger og kollegier i Sverige

Studentboliger og studenthjem i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.