Barn

Her finner du blant annet informasjon om barnehage, grunnskole, og ytelser til barnefamilier.

Børnepasning i Sverige

Barnepass i Sverige

Skola

Grunnskole i Sverige

Børnebidrag i Sverige

Barnebidrag i Sverige

Svenske børnepenge

Svensk barnetrygd

Svenske barselsdagpenge

Svenske foreldrepenger

Planlagt fødsel i et andet nordisk land

Søke om å føde i Sverige eller i utlandet

Graviditet og fødsel i Sverige

Graviditet og fødsel i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.