Toll og skatt

Her finner du informasjon om toll og skatt.

Indførsel af hunde og katte til Sverige

Innførsel av hund og katt til Sverige

Toldregler i Sverige

Tollregler i Sverige

Skat i Sverige

Skatt i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.