Helse

Her finner du informasjon om rett til helsetjenester.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Svenske sygedagpenge

Svenske sykepenger

Rehabilitering i Sverige

Rehabilitering i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Rett til helsetjenester i Sverige

Social sikring når du arbejder i udlandet

Sosialforsikring i Sverige når du arbeider i utlandet

Social sikring i Sverige

Sosialforsikring i Sverige

Medicin og medicintilskud i Sverige

Medisin og medisintilskudd i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Sosialforsikring ved flytting til eller fra Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.