Helse

Her finner du informasjon om rett til helsetjenester.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Medicin og medicintilskud i Sverige

Medisin og medisintilskudd i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Sosialforsikring ved flytting til eller fra Sverige

Rehabilitering i Sverige

Rehabilitering i Sverige

Graviditet og fødsel i Sverige

Graviditet og fødsel i Sverige

Planlagt fødsel i et andet nordisk land

Søke om å føde i Sverige eller i utlandet

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Rett til helsetjenester i Sverige

Social sikring i Sverige

Sosialforsikring i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.