Helse

Her finner du informasjon om rett til helsetjenester.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Kørestolsymbol på grå væg

Støtte til hjelpemidler i Sverige

Svenske sygedagpenge

Svenske sykepenger

Rehabilitering i Sverige

Rehabilitering i Sverige

Sundhedsvæsen i Sverige

Helsevesenet i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Rett til helsetjenester i Sverige

Social sikring når du arbejder i udlandet

Sosialforsikring i Sverige når du arbeider i utlandet

Social sikring i Sverige

Sosialforsikring i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.