Videregående utdanning

Her finner du informasjon om videregående utdanninger og hvordan du kan søke opptak.

Studieboliger og kollegier i Sverige

Studentboliger og studenthjem i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Studerende ved European Humanities University (EHU)

Flytte til Sverige for å studere

Videregående erhvervsuddannelse i Sverige

Høyere yrkesutdanning i Sverige

Ungdomsuddannelse i Sverige

Videregående utdanning i Sverige

Sygesikring for studerende i Sverige

Sykeforsikring for studenter i Sverige

Svensk uddannelsesstøtte

Svensk utdanningsstøtte

Lærer med elever ved computer

Godkjenning av utenlandske utdanninger i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.