Tollregler i Finland

Tullisäännöt Suomessa
Her kan du lese om tollbestemmelser som gjelder for innførsel av flyttegods og andre varer i Finland. Dessuten kan du lese om tollregler som gjelder hvis du har bestilt varer fra utenlandske nettbutikker eller får en gaveforsendelse fra utlandet.

Det gjelder andre tollregler for flyttegods og andre varer som innføres fra EU-land til Finland, enn for varer som innføres fra land utenfor EU.

Flyttegods fra et annet EU-land

Mellom EU-landene kreves det ikke inn toll, så du trenger ikke å fortolle dine personlige eiendeler hvis du flytter fra Sverige eller Danmark til Finland. For flyttegods trenger du heller ikke foreta en importdeklarasjon. Et unntak er alkohol- og tobakksprodukter. Les mer på Tollens sider.

Hvis du tar med deg bil eller annet kjøretøy som flyttegods til Finland, les mer på siden Kjøretøy i Finland. 

Flyttegods fra land utenfor EU

Når du flytter til Finland fra et land utenfor EUs tollområde, må du tolldeklarere flyttegodset.

Som regel får du ta med deg flyttegods til Finland tollfritt og mva-fritt hvis ditt faste bosted har vært utenfor EU i minst 12 måneder i strekk og flyttegodset har vært i din besittelse og bruk i minst 6 måneder.  Du må tolldeklarere flyttegodset ditt når det kommer til Finland.

Hvis ditt fastebosted har vært utenfor EU i mindre enn 12 måneder, kan varene du har kjøpt i Finland med mva og tatt med deg da flyttet utenfor EUs toll- og avgiftsområde, behandles som såkalte returvarer, og det betales ikke toll. Varer du har kjøpt i utlandet, tolldeklareres på vanlig måte. 

Ytterligere informasjon om tolldeklarering finner du på Tollens nettsider. 

Varer innført av reisende og særskilte importbestemmelser

Hvis du har vært på reise utenfor EU, kan du ha med deg personlige innkjøp opptil en viss verdi, uten å måtte betale avgifter og toll. Les mer på Tollens sider.

Det gjelder særskilte regler for import av dyr, alkohol, tobakksvarer, legemidler, mat og skytevåpen. 

Tollbestemmelser for netthandel og gaveforsendelser

Hvis en vare du har bestilt på nettet, er produsert eller fortollet i EU, trenger du ikke fortolle varen eller betale importavgift for den. Hvis bestillingen leveres til deg fra et land utenfor EU, må du som regel fortolle varen og betale toll og mva for den. Ytterligere informasjon finner du på Tollens nettsider.

Hvis du får en gave fra et land utenfor EUs toll- og avgiftsområde, må du fortolle gaveforsendelsen og betale eventuell importavgift for den. Ytterligere informasjon på Tollens nettsider.

Ytterligere informasjon 

Hvor får jeg mer informasjon?

Du får ytterligere informasjon om spørsmål som gjelder innførsel, på tollvesenets nettside eller ved å ta kontakt med tollrådgivningen. 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.