Tollregler i Finland

Tullisäännöt Suomessa
Her kan du lese om tollbestemmelser som gjelder for innførsel av flyttegods og andre varer i Finland. Dessuten kan du lese om tollbestemmelser som gjelder hvis du har bestilt varer fra utenlandske nettbutikker eller får en gaveforsendelse fra utlandet.

Det gjelder andre tollregler for flyttegods og andre varer som innføres fra EU-land til Finland, enn for varer som innføres fra land utenfor EU.

Flyttegods til Finland fra et annet EU-land

Hvis du flytter til Finland fra EUs toll- og avgiftsområde, trenger du ikke ikke fylle ut tolldeklarasjon. Vær imidlertid oppmerksom på mulig importrestriksjoner. Unntakene omfatter også alkohol- og tobakksprodukter. 

Hvis du flytter til Finland fra et land i EUs tollområde, men utenfor avgiftsområdet, må du tolldeklarere flyttegodset. Under visse forutsetninger kan du ta med deg flyttegodset til Finland uten å betale merverdiavgift (mva). Les mer på Tollvesenets sider.

Hvis du tar med deg bil eller annet kjøretøy som flyttegods til Finland, kan du lese mer på Tollvesenets sider.

Flyttegods til Finland fra land utenfor EU

Når du flytter til Finland fra et land utenfor EUs toll- og avgiftsområde, må du tolldeklarere flyttegodset.

Som regel får du ta med deg flyttegods til Finland tollfritt og mva-fritt hvis ditt faste bosted har vært utenfor EU i minst 12 måneder i strekk og flyttegodset har vært i din besittelse og bruk i minst 6 måneder. Du må tolldeklarere flyttegodset ditt når det kommer til Finland.

Hvis ditt fastebosted har vært utenfor EU i mindre enn 12 måneder, kan varene du har kjøpt i Finland med mva og tatt med deg da flyttet til et land utenfor EUs toll- og avgiftsområde, under visse forutsetninger behandles som såkalte returvarer, og i så fall betaler du ikke toll eller mva. Varer du har kjøpt i utlandet, tolldeklareres på vanlig måte. Les mer på Tollvesenets sider.

Hvis du tar med deg bil eller annet kjøretøy som flyttegods til Finland, kan du lese mer på Tollvesenets sider.

Varer innført av reisende og særskilte importbestemmelser i Finland

Hvis du har vært på reise utenfor EUs toll- og avgiftsområde, kan du ha med deg personlige innkjøp opptil en viss verdi, uten å måtte betale avgifter og toll.

Hvis du har vært på reise i EUs toll- og avgiftsområde, kan du ta med deg egne varer uten verdibegrensninger. Vær imidlertid oppmerksom på begrensningene for visse produkter. Les mer på Tollvesenets sider.

Kjæledyr, alkohol, tobakk, snus, e-sigaretter og nikotinvæsker, legemidler, matvarer, våpen og farlige gjenstander samt kjøretøy omfattes av særskilte importbestemmelser. Les mer på Tollvesenets sider.

Tollbestemmelser for netthandel i Finland

Hvis en bestilt pakke kommer fra et land i EU, trenger du ikke fortolle den, og du trenger ikke betale mva eller tollavgift.

Hvis pakken kommer fra et land i EU, men utenfor EUs avgiftsområde, må du fortolle den og betale mva. Du trenger imidlertid ikke betale tollavgift. 

Hvis bestillingen leveres fra et land utenfor EU, må du fortolle den og betale mva, og hvis prisen uten fraktomkostninger overstiger 150 euro, må du også betale tollavgift. 

For noen produkter, for eksempel alkohol, må du betale særavgift (punktskatt) uavhengig av hvilket land pakken sendes fra. Les mer på Tollvesenets sider.

Tollbestemmelser for gaveforsendelser i Finland

Hvis du mottar en gave fra et land i EU, trenger du ikke fortolle den, og du trenger heller ikke betale mva eller tollavgift.

Hvis gaven kommer fra et land i EU, men utenfor EUs avgiftsområde, må gaven fortolles. Du må betale mva hvis verdien på gaven er over 45 euro, men du trenger ikke betale tollavgift. 

Hvis du mottar en gave fra et land utenfor EU, må du fortolle gaveforsendelsen. Du må også betale mva hvis gavens verdi er over 45 euro, og tollavgift hvis gavens verdi uten fraktomkostninger overstiger 150 euro. 

For alkohol og noen tobakksprodukter må du betale særavgift (punktskatt) uavhengig av hvilket land gaven sendes fra. Les mer på Tollvesenets sider.

Ytterligere informasjon

Hvor får jeg mer informasjon?

Du får ytterligere informasjon om spørsmål som gjelder innførsel, på tollvesenets nettside eller ved å ta kontakt med tollrådgivningen. 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.