Virksomhet i Sverige

Istunnel
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.or
Her finner du informasjon om etablering, rekruttering og salg og handel når du vil starte virksomhet i Sverige.

På Norden Business kan du finne informasjon om hvordan du etablerer, rekrutterer og driver virksomhet i Norden. Her kan du også få informasjon om hvordan du selger eller handler varer på et annet nordisk marked eller ansetter medarbeidere på tvers av de nordiske landenes grenser.

På den europeiske portalen Ditt Europa kan du lese mer om reglene for å starte virksomhet i et annet EU/EØS-land.

Enterprise Europe Network er et nettverk som hjelper deg med spørsmål om EU og det europeiske markedet.

Starte virksomhet i Sverige

Hvis du vil starte virksomhet i Sverige, kan du få informasjon om å etablere, rekruttere og drive virksomhet i Sverige hos forskjellige myndigheter. Du kan få mer presis informasjon om hvordan du skal planlegge og komme i gang med virksomheten din, og hvordan du skal velge organisasjonsform, virksomhetsnavn, skape en virksomhetsplan og registrere virksomheten din.

Skatteverket

Er du allerede i gang og har spørsmål om moms, årsoppgjør, regnskap eller ansettelser, kan Skatteverket i Sverige hjelpe deg videre. Du finner også spesifikk informasjon til utenlandske bedrifter med virksomhet i Sverige. Alle som driver næringsvirksomhet, må utarbeide et regnskap og årsregnskap (bokföring och bokslut).

Verksamt

Verksamt er en samlet service fra flere forskjellige svenske myndigheter. Her kan du få informasjon om å velge organisasjonsform, skape virksomhetsplan og registrere virksomheten din. Hos Verksamt kan du også lage en huskeliste for å finne ut hva du må gjøre for å starte virksomheten din, og få informasjon som er tilpasset din egen situasjon.

Hvis du er utenlandsk statsborger og ønsker å starte en virksomhet i Sverige, gjelder forskjellige regler avhengig av om du er statsborger i et annet EU/EØS-land eller statsborger i et land utenfor EU/EØS. Du finner mer informasjon om det i Verksamts guide for utenlandske statsborgere.

Bolagsverket

Bolagsverket registrerer virksomheter og endringer i virksomheter og mottar årsrapporter. Her kan du også kjøpe og søke firmaopplysninger fra registrene.

Forsikringer i Sverige

Når du starter en virksomhet, er det viktig å gjennomgå hvilke forsikringer du må ha for deg selv, virksomheten og eventuelle medarbeidere. Kontakt flere forsikringsselskaper og sammenlign forskjellige tilbud før du bestemmer deg.

Hos Försäkringskassan får du informasjon om sosial sikring for deg og medarbeiderne dine.

Tillatelser i Sverige

Du må finne ut om virksomheten din krever tillatelse, registrering eller en annen form for melding til myndigheter, kommuner eller andre organisasjoner. Autoriserings- og tilsynsmyndigheter kan være lokale, regionale eller landsdekkende, som for eksempel kommuner, länsstyrelser og politimyndigheter eller Datainspektionen og Livsmedelsverket.

Svenske virksomheter i Norden

Svenske virksomheter som ønsker å etablere seg i eller å handle med utlandet, kan få hjelp hos flere myndigheter.

Business Sweden

Business Sweden tilbyr tjenester i alle faser av virksomhetens internasjonalisering.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network hjelper gratis små og mellomstore virksomheter med å finne internasjonale forretningspartnere, forstå EU-direktiver og finne EU-finansiering.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden har som formål å fremme svensk eksport og svenske virksomheters internasjonalisering.

Kommerskollegium

Kommerskollegium fungerer som ombudsmann og Solvit-senter for virksomheter som støter på handelshindringer i sine utenriksanliggender.

Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket gir svar på spørsmål om patenter, varemerker, design og opphavsrett.

Skatteverket

Skatteverket gir svar på spørsmål om skatt, moms og avgifter på import og eksport.

Tullverket

Tullverket gir informasjon om regler når du importerer og eksporterer varene dine til og fra Sverige.

Verksamt.se

Verksamt.se er en samlet service for virksomheter fra flere svenske myndigheter.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.