Sterke sammen – for å møte den globale konkurransen

Jorma Ollila om rapporten “Nordisk energisamarbeid: Sterkt i dag – sterkere i morgen”

Keywords
Klima
Miljø og klima
Miljø
Økonomi, næring og arbeidsliv
Energi