Miljöprioriteringar under Nordiska ministerrådets svenska ordförandeskap 2018

Intervju med Karolina Skog, Sveriges miljöminister, om de nordiska miljöprioriteringarna under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018.

Nøkkelord
Miljö och natur
Ministrar
Miljö och klimat
Miljö
Kemikalier