Nordiske kulturministre tar avstand fra ulovlig handel med kulturgjenstander fra Irak og Syria

12.05.15 | Nyhet
Kulturministermøde på Færøerne 12. maj 2015
Fotograf
Louise Hagemann
De nordiske kulturministrene vedtok på møte i Nordisk ministerråd på Færøyene en felleserklæring om ulovlig handel med kulturgjenstander fra Irak og Syria.

- Den pågående plyndring og utsmugling av kulturgjenstander og historisk materiale som skjer i Irak og Syria er svært alvorlig. Vi vil på det sterkeste henstille til nordiske fagmiljøer, samlere og næringsdrivende som kunsthandlere, antikvariater og museer, om å utvise særlig aktsomhet, sier de nordiske kulturministrene.

Den pågående plyndring og utsmugling av kulturgjenstander og historisk materiale som skjer i Irak og Syria er svært alvorlig.

Vi ser at kulturgjenstander omsettes på det illegale markedet for å finansiere og understøtte virksomheten til ulike ekstremistgrupper. FNs sikkerhetsråd vedtok 12.2. en resolusjon som forplikter medlemsland til å iverksette tiltak for å hindre dette.

Vi vil på det sterkeste henstille til nordiske fagmiljøer, samlere og næringsdrivende som kunsthandlere, antikvariater og museer, om å utvise særlig aktsomhet.

De nordiske kulturministrene tar til orde for et fellesnordisk initiativ, i første rekke en fagkonferanse om ulovlig handel høsten 2015.