Skamdinavismen får kongelig oppmerksomhet

01.02.18 | Nyhet
Norges kronprinspar besøker Skamskolen med prins William og hertuginne Kate
Fotograf
Terje Pedersen
Det norske kronprinsparet har lenge hatt ungdom på sin dagsorden. Nå vil de vise prins William og hertuginne Kate hvordan tv-serien SKAM brukes i skolen og samtidig setter Norden på timeplanen. Skoler i Norden som ønsker det har nå tilgang på gratis undervisningsopplegg med filmklipp

Fredag 2. februar 2018 har det norske kronprinspar invitert sine britiske gjester prins William og hertuginne Kate med til et besøk på Hartvig Nissens skole i Oslo – skolen i den populære ungdomsserien SKAM. Her møter de elever, lærere og skuespillere fra serien til diskusjon om de utfordringer som ungdom møter i dagens samfunn - identitetsproblemer, mobbing, seksuelle overgrep og spiseforstyrrelser. Dette er tema som er hjertesaker for begge de kongelige par.

Det er ikke bare i de kongelige kretser at SKAM er dritkult. I 2016 mottok serien Foreningen Nordens språkpris for sin evne til å engasjere et ungt nordisk publikum, styrke forståelsen av skandinaviske språkvariasjoner og bygge opp positive holdninger til nabospråkene i Norden. Plutselig oppsto begrepet skamdinavisme blant språkviterne, og den tidligere danske kulturminister Bertel Haarder slo fast at serien var et gjennombrudd for nordisk språkforståelse etter at den har vært under press fra engelsk i mange år. SKAM har vist oss – og særlig de unge – at vi kan forstå hverandre i Norden.

Med finansiering fra de nordiske utdanningsministrene, og etter initiativ fra det norske formannskapet i Nordisk ministerråd, lanserte Foreningen Norden i november 2017 et helt nytt undervisningsopplegg om SKAM på undervisningsnettstedet Norden i skolen. I materialet er det brukt klipp fra serien til både å illustrere temaet for oppgavene og til å trene forståelsen av norsk.

I nabospråkundervisningen handler det om å oppdage hvor mye man allerede forstår. Den aha-opplevelsen fikk mange i møtet med SKAM. Men språkforståelse handler ikke bare om å forstå det som sies konkret. Det handler også om felles kulturelle og samfunnsmessige referansepunkter. Opplevelsen av at dette er noe som angår deg. Derfor har serier som SKAM også sin misjon i undervisningssammenheng.

Det kreves at man registrerer seg som bruker på Norden i skolen, for å få tilgang til materialet. Men det er helt gratis å bruke det.

Filmklippene og oppgavene finner du her:

https://nordeniskolen.org/da/sprog-kultur/7-10-klasse/undervisningstemaer/skam/skam-1-dine-meninger-betydde-liksom-mer-enn-mine-egne/