Unge bryter tabu om barnefattigdom

11.12.15 | Nyhet
Børn i Mjølnerparken
Fotograf
norden.org/Ane Cecilie Blichfeldt
Et av de største hinderne for bekjempelse av fattigdom i barnefamilier, er at de fattige barna gjør seg selv usynlige fordi de skammer seg over forholdene de lever under. Et nordisk prosjekt bryter nå tabuet om barnefattigdom ved å bruke filmer der unge mennesker som har opplevd fattigdom deler sine opplevelser.

Denne uken rettet Nordens velferdssenter fokus mot barnefattigdom gjennom en konferanse i København. Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK) har finansiert innsatsen som et ledd i strategien om å øke barn- og unges innflytelse i samfunnet.

Les om konferansen her: Barnfattigdom - en nordisk konferens

En av foredragsholderne var Karin Gustavsen, forsker og leder av Samfunnslaboratoriet i Norge. Hun fortalte at ifølge OECD er forskjellene på fattig og rik større i dag enn for 30 år siden. En mulig forklaring er at økonomiske støtteordninger til barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier ikke har fulgt utviklingen i konsumprisindeksen, og samtidig øker tallet på foreldre uten tilgang til arbeidslivet.

Det er viktig å bryte tabu

- Brukermedvirkning i tjenesteutvikling til familier som lever i fattigdom er helt essensielt, men det er vanskelig. Fattige barn er " de usynlige barna". De skjuler det, og det er tabu og skambelagt å snakke om fattigdom, sa Gustavsen.

Nordens velferdssenter arbeider med å bryte dette tabuet gjennom å la unge selv sette ord på opplevelsen av å vokse opp i fattigdom. Et samarbeid med prosjektet «Unga berättar” fra Kulturskolan i Stockholms stad og organisasjonen Voksne for barn har resultert i en rekke filmer som gir barnefattigdom et ansikt.