Penilla Gunther (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedinnlegg
Tale nummer
361
Speaker role
Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Dato

Herr president! Vi vill alla ha ett hållbart samhälle. Och är det någonting som vi har synpunkter på är det just turism, för turister har vi alla varit någon gång. Men det gäller att vi uppfyller en mängd olika kriterier för att vi ska få det hållbara samhället även när vi reser.

Det finns en certifiering som heter Swedish Welcome men som jag skulle önska kommer att kallas för Nordic Welcome så småningom. Det har så småningom börjat utökas från att vara en svensk certifiering till att nu vara på väg att också bli en norsk certifiering. Det har sin grund i till exempel den välkända miljömärkningen Svanen. Bland kriterierna finns till exempel tillgänglighet, återvinningssystem, säkerhet, vilken utrustning som finns på platsen, orten eller kongressanläggningen, typ Harpa, beroende på vilken typ av turism det är. Besöksnäringen utgörs ju inte bara av turism med privatresenärer utan också av mötesindustrin, precis det som vi är inne i just nu på Nordiska rådets session.

En ökad och hållbar turism, ja, men det måste också finnas en certifiering och kriterier för hur man åstadkommer detta. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen, utan det gäller att nyttja det som redan finns till hands för en hållbar besöksnäring. Det behövs absolut en strategi för att marknadsföra Norden som ett bra område med en social och miljömässig hållbarhet, som vi alla vill ha i resten av samhället, även för besöksnäringen.