Jan Lindholm (Indlæg)

Information

Type
Innlegg
Tale nummer
362
Person
Speaker role
Midtergruppen
Dato

Herr president! Om man läser förslaget finner man ordet ”hållbart” dels i rubriken, dels i yrkandepunkten, men ordet finns inte i argumentationen, så det är svårt att förstå vilken hållbarhet som förslaget syftar till. Den tolkning man kan göra är att det handlar om hållbarhet i form av fortlöpande ständig tillväxt av turism. Det är därför jag valde att tala i den här frågan.

Jag har inget emot att turistindustrin växer, men eftersom fokus i förslagfet så tydligt ligger på ökade volymer av turister måste man vara medveten om att det faktiskt kan vara kontraproduktivt om man vill ha en växande turistnäring, åtminstone ur två aspekter.

Som vi hörde Pyry Niemi nämna finns det ett intresse av turism i naturen, och den svenska naturen är ganska skör på vissa ställen. Om man går en led i fjällen kan man träffa på turistgrupper som går i bredd i stället för på rad – i stället för att gå på spångarna efter varandra kan de gå tio personer i bredd, för de vill prata med varandra. Då tänker man kanske inte på att det man trampar på är en växtlighet med sköra lavar som kanske tar 100 år att komma tillbaka efter man trampat sönder dem. Detta är något som gör att det turistiska värdet ganska snabbt kan förstöras.

Därför är det en väldigt grannlaga balansgång när man vill öka turismen. Man måste satsa väldigt mycket på utbildning av ledare.

Man ska också veta att det största turistvärdet finns i den mest exklusiva typen av turism, och det är den turistupplevelse som inte alla andra kompisar och vänner redan har upplevt. Det är det som vi har i vårt land och som kan vara the big business för turistindustrin. Då måste vi värna det också.

Jag vill bara tillföra den oro jag känner över att förslaget är utformat på ett sådant sätt att det handlar mer om numerär än kvalitet.