Jan Lindholm (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
364
Person
Speaker role
Midtergruppen
Dato

Herr president! Eftersom debatten om hållbar turism oftast handlar om transporterna till och från, tvättmedel, diskmedel, handdukar, val av textilier eller uppvärmningsmetoder – jag har besökt en hel del sådana anläggningar, så jag vet vad man certifierar för när det gäller hållbar turism – och eftersomert förslag inte säger någonting om vad ni faktiskt menar med ”hållbar”, ville jag ta upp detta så att det inte blir någon tveksamhet. Men det är jättebra om vi är överens, för just de sköra miljöerna är det som är våra största och värdefullaste turistmiljöer.

Island är ett bra exempel i detta sammanhang. Jag har varit här på Island som turist, inte bara som politiker, så jag vet att de riktigt värdefulla, exklusiva turistvärdena på Island är det inte så lätt att besöka. Man måste ha rätt mycket pengar för att uppleva dem, och det hade jag inte på den tiden. Men jag vet vad det kostar att besöka de riktigt exklusiva miljöerna.

Islänningarna har varit duktiga och smarta när det gäller att ta till vara och få en turistindustri som tjänar pengar på sina exklusiva tillgångar.