Penilla Gunther (Replik)

Information

Type
Replikk
Tale nummer
365
Speaker role
Midtergruppen
Dato

Herr president! Jag tror inte att du, Jan, hörde vad jag sa i mitt anförande. Jag pratade just om att det finns en certifiering i dag som gäller hållbarhet på ett antal olika områden. Det är precis detta vi måste komma åt. Det handlar inte bara om hållbara transporter eller att se till naturmiljöer, utan det handlar om att se helheten.

Jag nämnde till exempel detta med tillgänglighet. Vill vi att människor av alla de slag, med eller utan funktioinsnedsättningar, ska kunna resa så är det naturligtvis också en form av hållbarhet – att se till de sociala sammanhangen lika väl som de praktiska möjligheterna. Det handlar också om ett miljöåtervinningssystem i hela tänket kring besöksnäringen. Där måste vi välkomna och anamma denna certifiering där det finns ett kvalitetstänk där vi som nordiskt miljöområde faktiskt kan gå före i världen.