Jan Lindholm (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replikk
Tale nummer
366
Person
Speaker role
Midtergruppen
Dato

Herr president! Jag kritiserar inte alls Penilla Gunther i mitt anförande. Anledningen till att jag valde att begära ordet i den här frågan var att det handlade om ett medlemsförslag, och medlemsförslaget säger faktiskt ingenting om vad man syftar på med ordet ”hållbarhet”. Ordet ”hållbarhet” kan tolkas på många olika sätt, så jag tyckte att det var viktigt att vi med denna lilla ordväxling nu får klarlagt att vi med ”hållbarhet” inte menar det som är mest naturligt att tolka det utifrån texten. Det mest naturliga sättet att tolka det är att man syftar till en stadig tillväxt, det vill säga att det handlar om hållbarhet i tillväxt. Det är egentligen det enda sättet man kan tolka det på. Det finns nämligen inte ett ord i förslaget om allt det som vi har pratat om nu. Men det är väl så att förslagsställarna utgår från att om man använder ordet ”hållbarhet” så betyder det en massa saker som man förutsätter, men har man inte satt det på papperet får man sådana här replikskiften och sådan här kritik från min sida. Jag gör det inte för att vara dum.

Debatten när förslagen väcks är ju till för att förslagen ska få mer innehåll med sig i den fortsatta behandlingen. Därför tyckte jag att det var viktigt att vi var överens om vad vi menar med hållbarhet. Det får man inte bara tappa när man startar.