25. Lars Løkke Rasmussen (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
25
Speaker role
Danmarks statsminister
Dato

Ja, selvfølgelig ønsker jeg at svare og kan sagtens erklære mig enig i synspunktet. Jeg sidder så og spekulerer på, hvorfor det spørgsmål lige rettes til mig - om der ligger noget bagved, som jeg skal uddybe. For jeg er selvfølgelig grundlæggende enig i, at vi ikke skal forskelsbehandle på baggrund af etnicitet eller stigmatisere nogen grupper.

Når det er sagt, tror jeg også, det er vigtigt at sige, at den tillid, der er i vores samfund, jo hviler på vores samfundsmodel om, at man yder, før man nyder, og om, at vi deler nogle helt grundlæggende værdisæt. Det er ikke noget, vi lovgiver om, men det ligger i vores kultur og vores samfundsmodel: ligestilling mellem kønnene, respekt for demokratiet, verdslige myndigheder over religiøse autoriteter. Altså, der er nogle værdier i vores samfund, som vores samfundsmodel baserer sig på, og det er vi nødt til at tale åbent om.

Det er også​​​​​ - hvis det måske er det, der ligger i spørgsmålet, det ved jeg ikke - baggrunden for, at vi f.eks. i Danmark har lavet en ret bred politisk aftale om en såkaldt ghettostrategi, som jo går ud på at tale åbent om de lommer i vores samfund, hvor de grundlæggende værdier, som jeg betragter som værende nordiske, ikke efterleves.

Så ja, vi skal ikke forskelsbehandle, men vi er nødt til at være åbne om, hvad det er for nogle forudsætninger, vores samfundsmodel hviler på. Hvis de forudsætninger skrider, er vi også nødt til at handle på det.