27. Jessica Polfjärd (Replik)

Informasjon

Type
Replikk
Tale nummer
27
Speaker role
Konservatives talsperson
Dato

Herr president och nordiska vänner! Jag talar för Nordiska rådets konservativa grupp och vill vända mig till Norges statsminister Erna Solberg. Vi står inför flera internationella utmaningar. Vi har lyssnat på Theresa May, som berättade om brexit, och det har från salen framförts den oro som vi kan känna från de olika nordiska länderna. Vi står inför ökade handelstullar. Det byggs fler murar i dag än det rivs. Nationalism är tyvärr mer lockande än internationalism. Oron för en ny global finanskris är överhängande. Våra nordiska länders välmående och tillväxt är beroende av både demokrati och handel. Sverige, till exempel, är ett mycket exportberoende land. Vi exporterar varor och tjänster motsvarande 45 procent av bnp. Med tanke på de mörka moln som i dag tornar upp sig är det viktigt att vi som är likatänkande länder står upp för både frihandeln och demokratin.

Vår fråga från den nordiska konservativa gruppen är: Hur kan vi tillsammans från de nordiska länderna värna om frihandeln?