29. Juha Sipilä (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
29
Person
Speaker role
Finlands statsminister
Dato

Arvoisa presidentti! Tähän vapaakauppakysymykseen vielä pienenä lisäyksenä se, että kaikille Pohjoismaille, pienille maille on äärimmäisen tärkeää se, että me pidämme kiinni monenkeskisestä, sääntömääräisestä kaupasta ja poistamme kaikkia kaupan esteitä, mitä pystymme, kaikilla areenoilla, missä toimimme, sekä EU:ssa, Pohjoismaiden tasolla että kaikilla globaaleilla areenoilla. Nykyään näyttää olevan muotia rakentaa kaupan esteitä ja kyseenalaistaa tämä monenkeskinen, sääntömääräinen järjestys. Minusta meidän kaikkien pitää tässä pitää yhtä ja toimia jatkuvasti sen eteen, että sääntömääräinen, monenkeskinen vapaakauppa voi jatkua.

Skandinavisk oversættelse:

Ärade president! I fråga om frihandel vill jag ännu tillägga att det är ytterst viktigt för alla nordiska länder och små länder att vi håller fast vid den multilaterala, regelbaserade handeln och slopar alla handelshinder vi kan på alla arenor där vi är verksamma, både i EU, på nordisk nivå och på alla globala arenor. Det verkar vara mode att skapa handelshinder och ifrågasätta denna multilaterala, regelbaserade ordning. Jag tycker att vi alla bör vara enade i denna fråga och ständigt arbeta för att den regelbaserade, multilaterala frihandeln kan fortsätta