30. Stefan Löfven (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
30
Speaker role
Sveriges statsminister
Dato

Herr ordförande! Detta är ett så viktigt ämne att också jag ska ta tillfället i akt att säga några ord. Det som är fel är att man tänker att det är ett nollsummespel: Det den ena vinner förlorar den andra. Så är det inte. Vi säger i stället att det här faktiskt är vinna-vinna. Man kan expandera. Jag tror att det är ytterst viktigt vad gäller handel och vad gäller bolagisering allmänt sett att visa att det här kommer alla till del. Det är den viktigaste funktionen.

När det inte gör det kommer några att säga: Nej, det här är bara för några andra, och jag är inte med på det här framtidsprojektet. De tänker: Om jag blir av med jobbet händer ingenting, utan då är jag av med jobbet. Dessutom har man kanske en dålig ersättning. Då bromsar man givetvis utvecklingen. Då får man gehör för dem som säger att vi ska handla mindre. Men vi bör i den här transmissionen och omställningen göra precis som Erna Solberg säger och också se till att det finns utbildningsmöjligheter och säger att vi kanske inte nödvändigtvis räddar de jobb som finns i dag - det är inte det som är själva kärnan - utan ser till att individerna alltid är med och känner sig trygga i omställningen. Där behöver vi göra mer nationellt, i Norden, i EU och globalt. Det är där jag tror att vi har den stora faran nu. Det är för många som känner att de inte är en del av detta, och det kommer vi att se mer av om vi inte kan visa: Jo, du är också med i detta framtidsprojekt. Då kan vi ha en mycket bättre lösning.