31. Lorena Delgado Varas (Replik)

Informasjon

Type
Replikk
Tale nummer
31
Speaker role
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Dato

Nordiska vänner, åhörare, statsministrar och statsminister Rasmussen! När man talar om nordiska länder i världen är det oftast i termer av att vi är ledande i trygghet, demokrati, frihet och välfärd. När man bor i Norden bor man i ett tryggt samhälle, som är rättssäkert och jämlikt. Det är ett samhälle som ger möjligheter och som inte tar dem ifrån dig. Det är så vi har byggt samhället, och det är så vi har byggt det historiskt. Den danska regeringen har under mandatperioden stiftat uppemot 100 lagar som på ett eller annat sätt har urholkat demokratin, rättssäkerheten och välfärden, som vi är så stolta över. Ett exempel man kan nämna är det som kallas paketet för gettolagar. Vi har läst i pressen vilka konsekvenser de har för en del av befolkningen. Människor blir utpekade geografiskt, utpekade i klass, utpekade efter sin kultur och utpekade efter färgen på sin hud. Det är en del av befolkningen som är ekonomiskt och rasistiskt utsatt.

Min fråga till statsministern är därför: Varför använder ni ert mandat till att urholka det fina vi vet att vi har i våra samhällen genom den ekonomiska politik ni för och genom att peka ut delar av samhället med dessa repressiva antidemokratiska diskriminerande lagar, som helt går emot de principer vi har i Nordiska rådet?