71. Per-Arne Håkansson (Replik)

Informasjon

Speech type
Replikk
Speech number
71
Speaker role
S-gruppens talsperson
Date

Herr ordförande! Jag vill tacka för en fin presentation, som jag känner leder till framtidstro och engagemang och till att vi kan bygga broar inte bara mellan nationer utan även mellan generationer.

Statsministern lyfter fram ungdomen i fokus. Jag tror att det är viktigt att vi också lyfter fram integrationen mellan generationer och mellan olika folkslag och människor, så att vi kan få ett inkluderande samhälle och motverka det utanförskap som jag tror är det kanske största hotet mot den utveckling som presentationen lyfte fram som eftersträvansvärd. Jag ser alltså att det i detta sammanhang är viktigt att vi under året har fokus även på detta - den sociala tryggheten, välfärden och integrationen. Det känns bra att det är det som är i fokus även i ordförandeskapets framställning.