266. Pyry Niemi (Indlæg)

Informasjon

Speech type
Innlegg
Speech number
266
Person
Speaker role
S-gruppens talsperson
Date

Herr president! Jag vill glädja församlingen med att säga att jag i samma ärende tar upp medlemsförslaget under punkt 13.21, som är elektrifiering av sjöfart och hamnar. Vi kan alltså dra ett streck där.

Den socialdemokratiska gruppen tycker, precis som säkert många fler representanter för Nordiska rådet, att de globala klimatutmaningarna är påtagliga även i Norden. Vi ser en stor påverkande faktor till detta, och det handlar om vår transportsektor. I ett tidigare skede, för tre fyra år sedan, lade utskottet för tillväxt och utveckling, där jag har förmånen att vara ordförande, fram ett förslag om att elektrifiera Norden. Det handlar om att vi skulle möjliggöra för transportsektorn, framför allt för privatbilister men även för sådana som jobbar med långtradare och lastbilstransporter, att ha tillgång till bland annat laddningsstationer runt omkring i Norden. Nu vill vi utveckla detta ännu mer så att det verkligen byggs upp ett nätverk som är hållbart och robust och som stöder denna typ av process och progress. I denna samverkan skulle vi vilja ge uppdraget till ministerrådet att se över möjligheterna att elektrifiera Norden med fokus på transportsektorn.

Men detta berör också sjöfarten. På samma sätt vet vi med säkerhet att många av våra färjor och transportfartyg släpper ut mycket svavel. Vi skulle också vilja se att man stärker möjligheterna i hamnarna. I stället för att ha svavelbärande bränslen i sina fartyg skulle vi kunna främja utvecklingen och transmissionen till att också ha elektriskt framförda fartyg. Därför vill jag koppla ihop detta medlemsförslag med det andra medlemsförslaget. Det är alltså Socialdemokraternas förslag.