309. Rasmus Ling (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
309
Person
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Dato

Herr president! Det är helt rätt som Angelika Bengtsson säger: Vi har stor bostadsbrist i flera länder. Man kan ställa sig frågan om det finns en motsättning mellan att bygga många lägenheter och att bygga dem på ett bra sätt. I vissa fall kan det vara så, men det här förslaget handlar dels om att skapa incitamenten, dels om vilket tidsperspektiv man har. Bygger vi passivhus som är väldigt energismarta kanske det initialt kostar lite mer, men sett över hela livscykelperioden blir kostnaden mycket lägre. Då handlar det inte minst om hur vi som politiker kan utforma detta och hur det betalas, så att man ser det övergripande. Vi från Mittengruppen är helt med på att man måste lösa bostadsbristen, men man måste också bygga på ekologiskt hållbart sätt - liksom, naturligtvis, på ett socialt hållbart sätt.