323. Erkki Tuomioja (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
323
Speaker role
S-gruppens talsperson
Dato

Det är ju sådana frågor som vi önskar ska tas upp till behandling. Jag tackar för dessa inlägg. De visar att det finns ett brett understöd också för också detta förslag.