Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Nye nordiske forskningsmidler til projekter om fremtidig udvinding af malm i Grønland

02.04.14 | Nyhet
Kiruna gruva
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
PRESSEMEDDELSE. Der er nu fordelt cirka 15 millioner danske kroner til nordisk forskning i bæredygtig minedrift og metalindustri i fremtiden. Heraf går 1,7 millioner danske kroner til dansk forskning inden for forskellige projekter.

Projektet ”CRUSMID-3D”, som ledes af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), får 1,9 millioner danske kroner til forskning i udviklingen af avancerede tredimensionelle geofysiske og geologiske modeller. Modellerne skal give et tydeligere billede af malmpotentialet i bestemte områder i Grønland. Danmarks andel i projektet udgør 1,5 millioner danske kroner.- Vi er glade for at NordMin-samarbejdet nu har nået et stadie hvor det rigtige projektarbejde starter. I disse år har vi – ligesom industrien og mange af vores søsterorganisationer – et stort fokus på 3D geologi og udvikling af nye metoder. Disse projekter er meget lovende for fremtidig efterforskning og kan vise sig at være af stor økonomisk betydning, siger administrerende direktør i GEUS, Johnny Fredericia.

Følgende nordiske forskningsprojekter har ligeledes fået finansiering

Projektet ”SEARCH” som har til formål at udvikle den bedste praksis når det gælder ligestilling i den nordiske mineindustri. Forskningsprojektet skal også kortlægge den nuværende situation på området og på baggrund af forskningsresultatet udarbejde forslag til forbedring af kønsbalancen inden for mineindustrien. Forskningsprojektet “SEARCH” finansieres med 1,8 millioner danske kroner og ledes af Luleå tekniska universitet. Projektet ”WASCIUS” som skal forske i bæredygtig anvendelse af vand i udvindings- og berigelsesprocessen. Forskningsprojektet skal også undersøge mulighederne for genanvendelse af vand samt anvendelse af lukkede kredsløb i forbindelse med brugen af vand. Projektet finansieres med 5 millioner danske kroner og ledes af Technical Research Centre of Finland.Projektet ”GREENBAS” som fokuserer på at igangsætte og optimere brydningen af den vulkanske bjergart basalt med henblik på fremstilling af basaltfibre som anvendes som fyldstof i beton og polymerer. I projektet vil man også undersøge mulighederne for at blande basaltiske råmaterialer med andre materialer for at skabe optimale materialeegenskaber som blandt andet kan bruges i fremtidige bygninger. Projektet finansieres med 4,8 millioner danske kroner og ledes af Innovation Center Iceland. Projektet ”PLATPROBE” som forsker i en malmtype som indeholder metallerne nikkel, kobber og platin. Forskningsprojektet ledes af Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og skal undersøge hvordan denne malmtype dannes. Malmtypen har et stort potentiale i de nordiske landes arktiske områder i fremtiden. Projektet finansieres med 2 millioner danske kroner. Danmarks andel i projektet udgør 228.000 danske kroner.

En bæredygtig mine- og mineralindustri

Forskningsmidlerne fordeles af NordMin som er et nordisk netværk af eksperter. NordMin arbejder for en bæredygtig mine- og mineralindustri og skal fungere som en platform for det eksisterende og fremtidige nordiske samarbejde på området. Opgaven er at udvikle og præsentere en stadig mere bæredygtig nordisk mine- og mineralindustri som er førende i en global sammenhæng og som bidrager til grøn vækst i Norden og Europa.NordMin finansieres af Nordisk Ministerråd i 2014-2016 og administreres af Luleå tekniska universitet i Sverige.

Yderligere information

Karen Hanghøj, GEUS, tlf. +45 9133 3851, e-mail: kha@geus.dk

Sabine Mayer, projektleder, NordMin, tlf. +46-920-492428, e-mail: sabine.mayer@ltu.se