Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Nordiska forskningspengar för ökad könsjämlikhet inom gruvindustrin

02.04.14 | Nyhet
PRESSMEDDELANDE. Drygt 15 miljoner danska kronor har nu fördelats till nordisk forskning kring framtida hållbar gruvdrift och metallindustri. Av dessa går 2,3 miljoner danska kronor till svenska deltagare för forskning inom fyra olika forskningsprojekt.

Forskningsprojektet ”Search” som syftar till att utveckla ”best practice” för en könsjämlik nordisk gruvindustri leds från Luleå tekniska universitet i Sverige. Projektet kommer också att kartlägga dagens situation och utifrån forskningsresultatet föreslå åtgärder för att förbättra könsbalansen inom gruvindustrin.  “Search” finansieras med 1,8 miljoner danska kronor och Sveriges del i projektet uppgår till 1,3 miljoner danska kronor.

- Vi måste jobba med att öka jämlikheten inom alla delar av näringslivet, också inom gruvindustrin. Jämlikhet är en hållbarhetsfråga för gruvindustrin. Det handlar om att ta tillvara på kvinnors kompetenser och skapa mer hållbara gruvsamhällen genom en jämnare könsfördelning, säger Håkan Ekengren, statssekreterare för gruv- och mineralfrågor på näringsdepartementet

Övriga nordiska forskningsprojekt som har fått finansiering:

”Greenbas” som handlar om att få igång och optimera brytning av den vulkaniska bergarten basalt för framställning av basaltfibrer vars slutanvändning är som fyllmedel i betong och polymerer. I projektet kommer man också att studera möjligheterna att blanda basaltiska råvaror med annat material för att i framtiden kunna uppnå optimala materialegenskaper som bland annat kan användas i framtidens byggnader. Projektet, finansieras med 4,8 miljoner danska kronor och leds av Innovation Center Iceland. Projektet ”Wascius” ska forska kring hållbar användning av vatten inom gruv- och anrikningsprocessen. Forskningsprojektet ska också se på möjligheterna av återvinning av vatten samt användningen av slutna kretslopp för vattenanvändning. Projektet finansieras med 5 miljoner danska kronor och leds av Technical Research Center of Finland. Sveriges del i projektet uppgår till 745 000 danska kronor

Projektet ”Crusmid-3D” som leds av De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), som får 1,9 miljoner danska kronor för att bedriva forskning för att utveckla sofistikerade geofysiska och geologiska tre- dimensionella modeller som kan ge en tydligare bild av malmpotentialen i vissa områden på Grönland. Sveriges del i projektet uppgår till 200 000 danska kronor.

Projektet ”Platprobe” studerar en mineraliseringstyp som innehåller metallerna nickel, koppar och platina. Forskningsprojektet som leds av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Univerisitet ska forska på hur denna mineraliseringstyp bildas. Denna malmtyp har i framtiden en stor potential för de arktiska regionerna i de nordiska länderna. Projektet finansieras med 2 miljoner danska kronor.

NordMin ett nordiskt expertnätverk

Forskningspengarna fördelas av Nordmin. Det är ett nordiskt expertnätverk för en hållbar gruv-och mineralindustri och ska fungera som en plattform för befintligt och framtida nordiskt samarbete inom området. Uppdraget är att utveckla och presentera en allt mer hållbar nordisk, världsledande gruv-och mineralindustri med syfte att bidra till en grön tillväxt i Norden och Europa.

Inom Nordmin sker forskning, innovation och högre utbildning för att främja en hållbar nordiskt gruv-och mineralindustri.Programmet Nordmin finansieras av Nordiska ministerrådet under 2014-2016 och administreras av Luleå tekniska universitet i Sverige. Mer om forskningsprogrammet www.nordmin-network.org

För mer information, kontakta:

Pär Weihed, professor Luleå Tekniska Universitet, tel. +46-706737077, e-post: par.weihed@ltu.se

Sabine Mayer, projektledare Nordmin, tel. +46 920-49 24 28, e-post: sabine.mayer@ltu.se