Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Kortlægning af socialt entreprenørskab - en nordisk vej til velfærd

26.06.14 | Nyhet
Läxhjälp
Fotograf
Christiaan Dirksen
Nordisk Ministerråd har som en del af programmet Holdbar Nordisk Velfærd nedsat en nordisk arbejdsgruppe, der skal kortlægge de nordiske landes indsatser for socialt entreprenørskab og social innovation med henblik på at inkludere socialt udsatte grupper i arbejde og samfundsliv.

Arbejdsgruppen har netop afsluttet første fase af projektet, der har som formål at gennemgå forskellige forståelser og definitioner af begrebet socialt entreprenørskab og social innovation. Linda Lundgaard Andersen, professor ved center for Social entreprenørskab på Roskilde Universitet, har været tilknyttet arbejdsgruppen og bidraget til at introducere og afgrænse begrebet samt karakterisere feltet i en nordisk kontekst. 

Arbejdsgruppen gennemfører i anden fase af projektet en nordisk kortlægning af indsatser for socialt entreprenørskab og social innovation rettet mod at inkludere socialt udsatte grupper i arbejde og samfundsliv. Som led i dette arbejde gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt relevante aktører, der er involverede i sociale entreprenørskabsprojekter. Målet er at synliggøre bredden og variationen i de mange forskellige typer indsatser som findes i Norden. Undersøgelsen vil blive sammenfattet i en rapport, der præsenteres i september 2014.